Doğu Bloku


Doğu Bloku, Sovyet Bloku ya da Demir Perde, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun Doğu ve Merkez Avrupa'daki müttefiklerini tanımlamak üzere kullanılmış olan bir terimdir. 1947'de, başta Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve Doğu Almanya olmak üzere komünist rejim altına giren birçok ülke Moskova'dan yönetilen bir blok haline gelmiş bulunuyordu.

"Demir Perde" tanımı 5 Mart 1946 tarihinde Fulton'da bir konferansta Churchill tarafından yapılmıştır. Doğu Bloku terimi Varşova Paktı ve Comecon yerine de kullanılır.

Konu başlıkları

  • 1 Kuruluşu
  • 2 Amacı
  • 3 Bileşimi
  • 4 Askeri müdahaleler
  • 5 Sonu
  • 6 Doğu Blokunu Oluşturan Ülkeler
  • 7 Doğu Bloku'nu destekleyen diğer devletler
  • 8 Ayrıca bakınız

Kuruluşu

Ana maddeler: Marshall Planı ve Kominform

II. Dünya Savaşının ardından başlayan Soğuk Savaş ile birlikte ABD önderliğinde başlatılarak özellikle Avrupa'da sosyalizmin önünü kesmek amacını taşıyan Marshall Planına cevap olarak ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliğine yapılan tehditlere karşı koyarak uluslararası komünizm faaliyetlerini yeniden örgütlemek üzere, Avrupa'nın önde gelen komünist partileri Sovyetler Birliği Komünist Partisi öncülüğünde Silezya'da bir konferansta topladılar. Bu toplantının sonunda, 5 Ekim 1947'de Kominform'un kurulduğu ilan edildi.

Amacı

İşçilerin yegane vatanı olarak kabul edilen Sovyetler Birliği'nin savunulması ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından temsil edilen emperyalizme karşı mücadele edilmesi birliğin temel amaçları arasındadır. Kominform'un merkezi Belgrad şehri idi.

Bileşimi

Yugoslavya hiçbir zaman Doğu Bloku veya Varşova Paktı'nın bir parçası olmamıştır. Yugoslavya komünist bir ülke olmasına rağmen, dönemin lideri Mareşal Tito II. Dünya Savaşı esnasında direnç gösteren bir partizan olarak yönetime geldi ve bu yüzden Sovyetler Birliği ülkeyi birliğe katamadı. Soğuk Savaş esnasında Yugoslavya hükümeti kendisini iki cephe arasında tarafsız bir noktaya yerleştirdi ve Tarafsız Müttefikler Hareketi'nin kurucularından birisi oldu.

Buna benzer olarak, Arnavutluk Emek Partisi önderliğindeki Arnavutluk, II. Dünya Savaşı'nın sonucunda Sovyet Kızıl Ordu'dan bağımsız bir şekilde yönetime geldi. Arnavutluk, Sovyetler Birliği ile bağlarını 1960'ların başlarında Çin-Sovyet Ayrılığı sonucunda kopararak, Çin Halk Cumhuriyeti ile müttefik oldu.

Askeri müdahaleler

Ana madde: Brejnev Doktrini

Doğu Bloku'ndaki ülkeler kimi zaman Sovyetler Birliği'nin etki küresinin içinde Kızıl Ordu sayesinde tutuluyordu. Macaristan, Sovyet kaynaklı hükümetini devirip bunun yerine Moskova'dan bağımsız bir yol izleyen başka bir partiyi iktidara getirmesinin hemen ardından 1956 yılında Kızıl Ordu tarafından işgal edildi.

Çekoslovakya da benzer şekilde Prag Baharı olarak da bilinen liberalizasyon sürecinin ardından 1968 yılında işgal edildi. Sonraları, bu müdahaleler Sovyet resmi yaşantısında Brejnev Doktrini olarak anıldı.

Sonu

1980'lerde Sovyetler Birliği Doğu Bloku'ndaki ülkeler üzerindeki baskısını azaltarak, bu ülkelerin iç işlerindeki kararlarını belirlemesine izin verdi. Brejnev Doktrini'nin yürürlükten Sinatra Doktrini lehine kalkması Avrupa üzerinde dramatik bir etki yarattı. Doğu Bloku 1989 yılında Sovyet rejiminin Doğu Avrupa'da çökmesi ile birlikte sona ermiş oldu.

Doğu Blokunu Oluşturan Ülkeler

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
Polonya Halk Cumhuriyeti
Çekoslovakya
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti
Macaristan Halk Cumhuriyeti
‎ Romanya
Moğolistan Halk Cumhuriyeti
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Demokratik Almanya Cumhuriyeti
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti
Çin Halk Cumhuriyeti
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti
Küba

Doğu Bloku'nu destekleyen diğer devletler

Irak
Nikaragua
Arjantin
Şili
Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi
Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti
Afganistan Demokratik Cumhuriyeti
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti
Suriye Arap Cumhuriyeti
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Angola

Ayrıca bakınız

  • Barış içinde bir arada yaşama
  • Doğu Bloku ekonomileri


Doğu Bloku Hakkında Bilgi


Doğu Bloku
Doğu Bloku

Doğu Bloku Hakkında Video


Doğu Bloku konusunu görüntülemektesiniz.
Doğu Bloku nedir, Doğu Bloku kimdir, Doğu Bloku açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru