Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması


Hıristiyanlık

İnançlar

Teslis (Üçlü birlik)
Baba Tanrı • Oğul İsa • Kutsal Ruh

Ekümenik Konsiller • Vatikan
Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması
Haçlı Seferleri • Engizisyon

Protestan Reformu
John Wycliffe • Jan Hus
Martin Luther • Huldrych Zwingli
Jean Calvin

Kişiler

Zekeriya • Vaftizci Yahya
Meryem • İsa

Magi (Üç müneccim)
Kasper • Melhiyor • Baltazar

12 Havari
Petrus • Andreas • Büyük Yakup
Yuhanna • Filipus • Bartalmay
Tomas • Matta • Küçük Yakup
Yehuda (Taday) • Simun
Yehuda (İşkariot) • Matthias

Teoloji

Tek Kutsal ve Apostolik Kilise
Hristiyan İbadeti
Lütuf
Kurtuluş
On Emir

Kitab-ı Mukaddes

Eski Antlaşma
Yeni Antlaşma

İncil

Matta • Markos
Luka • Yuhanna

Apokrif Metinler

Mezhepler

Ortodoksluk
Konstantinopolis Patrikhanesi
İskenderiye Patrikhanesi
Antakya Patrikhanesi
Kudüs Patrikhanesi
Gürcü Ortodoks (Gürcü Patrikhanesi)
Sırp Ortodoks (Sırp Patrikhanesi)
Bulgar Otrodoks (Bulgar Patrikhanesi)
Rus Ortodoks (Moskova Patrikhanesi)
Ukrayna Ortodoks • Romen Ortodoks
Yunan Ortodoks • Kıbrıs Ortodoks
Amerikan Ortodoks
Arnavut Ortodoks • Leh Ortodoks
Çekoslovakya Özerk Ortodoks
Finlandiya Özerk Ortodoks

Katoliklik

Monofizit Kiliseler
Ermeni Apostolik • Süryani Kadim
Kipti Ortodoks • Hint Ortodoks
Habeş Ortodoks • Eritrea Ortodoks

Diofizit Kiliseler
Nasturi • Keldani

Uniat Kiliseler

Protestanlık
Anglikanizm
Kalvenizm

Bayramlar

Epifani • Lent
Paskalya • Pentekost
Advent • Noel

Diğer Dinler

Diğer Dinler

İslam • Musevilik

Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması (Schisma), Okunuşu: Skizma; Yunanca ve Latince'de ayrılma anlamında, özellikle Doğu (Bizans/Ortodoks) ve Batı (Roma/Katolik) kiliselerinin birbirinden ayrılmasını ifade eden kavram.

Ortaçağ boyunca birbirinin amansız rakibi olan ve çekişen İstanbul'daki Doğu Roma-Bizans Patrikliği ve (Batı) Roma'daki Papalık, defalarca birbirlerini karşılıklı afaroz ettiler ve en son olarak 1054 yılında kesin olarak ayrıldılar. Daha önce kesin ayrım olmamasına karşın bu tarihten sonra Ortodoks ve Katolik Kiliseleri ayrı örgütlerini oluşturdular ve birbirleriyle ilgileri kalmadı, ilişkileri giderek daha da kötüleşti.

Coğrafi-idari bölünme şu şekildeydi: Bizans Ortodoks Kilisesi Batı'da Tuna Nehri ve Sırbistan'dan Doğu'da Fırat nehri, Kapadokya ve Ermenistan'a ve Güneydoğu'da Suriye'ye kadar; Roma Katolik Kilisesi (Papalık) ise Adriyatik sahili ve Tuna Nehrinin batısı ve genel olarak Batı Akdeniz ve Batı Avrupa.

13. yüzyılda Bizans-Ortodoks Kilisesi Rus-Ortodoks Kilisesini oluşturdu, 16. yüzyılda ise Kuzey-Batı Avrupa'daki Germen ve Anglosakson (İngiliz/İskandinav) bölgeleri Katolik Kilisesi'nden ayrılıp, Protestan/Kuzey Avrupa Kilisesini oluşturdular.

Ana hiristiyan hizipleşmeleri ve alakalı erken dönem konsilleri

Dış bağlantılar

  • http://www.1911encyclopedia.org/Schism
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Schism_%28religion%29#External_links
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Image:ChristianityBranches.svg


Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması Hakkında Bilgi


Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması
Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması

Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması Hakkında Video


Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması konusunu görüntülemektesiniz.
Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması nedir, Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması kimdir, Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru