Doğruluk Öğretmeni


Doğruluk Öğretmeni, İbranice: מורה הצדק More ha-Sedek Kumran'da bulunan Ölü Deniz parşömenlerinde geçen bir önderdir Geçtiği başlıca metin Şam Parşömeni'dir Bu parşömende Esseniler olduğu düşünülen Kumran'da izleri bulunan dini topluluğun kökeni anlatılır Babil Sürgünü'nden 390 sene sonra civarında ve 20 sene süren rehbersiz hakikat arayışından sonra topluluğun teşekkül ettiğinden bahseder:1

Tanrı onlara, kalbinde belirenlere göre, rehberlik edecek bir doğruluk öğretmeni ortaya çıkardı

Bu mürşit, en mümeyyiz vasfı olarak, Tevrat'ı doğru şekilde anlayabilmek ve onu doğru şekilde öğretebilme sıfatıyla övülmektedir Ayrıca bulunan parşömenlerde onun, Tanrı'nın kendisi vasıtasıyla İsrailoğullarının terkettikleri ve geçmişte saklı kalan hakikatleri o topluluğa öğreten kişi olduğundan bahsedilir

Öğretmenin tarihsel kimliğideğiştir | kaynağı değiştir

Pavlus'a karşı Yakupdeğiştir | kaynağı değiştir

Robert Eisenman, İsa Peygamber'in kardeşi olarak bilinen Yakup'un Doğruluk Öğretmeni olduğunu ve onun aleyhinde mücadele ettiği "Şeytani Din Adamı"nin Hanan oğlu Hanan ve "Yalanlar Fışkırtan Ağız"ın ise Tarsuslu Pavlus olduğunu öne sürer

Kaynakçadeğiştir | kaynağı değiştir

  1. ^ CD 1:9-11


Doğruluk Öğretmeni Hakkında Bilgi


Doğruluk Öğretmeni
Doğruluk Öğretmeni

Doğruluk Öğretmeni Hakkında Video


Doğruluk Öğretmeni konusunu görüntülemektesiniz.
Doğruluk Öğretmeni nedir, Doğruluk Öğretmeni kimdir, Doğruluk Öğretmeni açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video