Doğan Holding


Doğan Holding veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Aydın Doğan ve ailesinin sahibi olduğu Adil Bey Holding'in bünyesinde bulunan ağırlıklı olarak medya ve enerji sektörlerinde iş yapan, 20 bine yakın kişinin istihdam edildiği Türkiye merkezli holding şirketidir. Doğan Holding, çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu Doğan Yayın Holding çatısı altında Hürriyet, Posta, Radikal ve Fanatik gazetelerini yayınlamaktadır. Hürriyet, Hürriyet Daily News ve Radikal'i yayınlayan, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile Posta ve Fanatik'i yayınlayan Doğan Gazetecilik A.Ş. halka açık şirketler olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmektedirler. Türkiye'deki ulusal televizyon kanallarından Kanal D, CNN TÜRK, Dream TV, Slow Tür| Yaşar Begümhan DOĞAN FARALYALI || Yönetim Kurulu Başkanı |- | Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER || Yönetim Kurulu Başkan Vekili |- | Arzuhan DOĞAN YALÇINDAĞ || Yönetim Kurulu Üyesi |- | Vuslat DOĞAN SABANCI || Yönetim Kurulu Üyesi |- | Yahya ÜZDİYEN || Yönetim Kurulu Üyesi |- | İmre BARMANBEK || Yönetim Kurulu Üyesi |- | Ertuğrul Feyzi TUNCER || Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |- | Ali PANDIR || Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |- | Tayfun BAYAZIT || Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Konu başlıkları

 • 1 Satışlar ve Satın Almalar
  • 1.1 Petrol Ofisi'nin satışı
  • 1.2 Ray Sigorta'nın Satışı
  • 1.3 Milliyet ve Vatan Gazetesi'nin Satışı
  • 1.4 İdefix'in Satın Alınması
 • 2 Davalar ve iddialar
  • 2.1 POAŞ Özelleştirmesinde Usulsüzlük
  • 2.2 Axel Springer'e Hisse Devrinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na Aykırılık
  • 2.3 Vergi Mahkemesi'nde Elektronik Sistemi By Pass İddiası
 • 3 Kaynakça
 • 4 Dış bağlantılar

Satışlar ve Satın Almalar

Petrol Ofisi'nin satışı

Doğan Holding, elinde bulunan Petrol Ofisi'nin yüzde 54.14'lük hissesini Avusturya'lı OMV şirketine satmıştır.

Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamada bulunmuştur:

Doğan Holding'in Petrol Ofisi'ndeki sermayenin yüzde 54,14'ünü temsil eden hisselerinin satın alma tutarı 499 milyon 700 bin avro ve 694 milyon 600 bin ABD Doları olarak gerçekleşti. OMV tutarın ABD Dolarından teşekkül eden kısmından kaynaklanan riski bir hedging işlemi ile dengelemiştir. İşlemlerin sonuçlanması öncesinde, Petrol Ofisi A.Ş. temettü dağıtımı yaparak, OMV'ye 203 milyon ABD Doları karşılığı TL, Doğan Holding'e 265 milyon ABD Doları karşılığı TL ve halka açık kısımdaki yatırımcılara ise 21 milyon ABD Doları karşılığı TL ödeme gerçekleştirdi.

Ray Sigorta'nın Satışı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Ray Sigorta A.Ş. sermayesinde sahip olduğu ve şirketin sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen 1 milyar 370 milyon 698 bin 559 adet hissenin tamamının Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe'ye (VIG), 2 adedinin TBIH Financial Services Group N.V.'ye olmak üzere, toplam 22.907.030 dolar bedelle hisse devrinin tamamlandığını açıklamıştır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'den, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Hisse bedelleri bugün, (22.907.030 dolar), nakden ve peşin olarak tahsil edilmiş, hesaplarımıza geçmiş ve hisse devirleri yapılmıştır. Hisse devri sonrasında, TTK ve VUK'a göre tutulan yasal (solo) kayıtlarımızda, yaklaşık 22,2 milyon TL tutarında "iştirak hissesi satış kazancı" oluşması beklenmektedir. SPK düzenlemeleri kapsamında UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda oluşacak "iştirak hissesi satış kazancı" ise ayrıca hesaplanacaktır" denildi.

Milliyet ve Vatan Gazetesi'nin Satışı

Milliyet ve Vatan gazeteleri ile bu gazetelerin internet portalları, 2011 yılı itibariyle Demirören&Karacan ortak girişimi olan DK Gazetecilik'e satılmıştır.

İdefix'in Satın Alınması

Idefix ve Prefix markalarının sahibi Elektronik Bilgi İletişim Hizmetleri Reklamcılık ve Ticaret A.Ş.’nin hisselerinin tamamı Doğan Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş.’ye geçti. D&R, bu satın almayla en büyük mağazası olarak tanımladığı D&R online satış mağazasını büyütmüş oldu. Şirket, Prefix’i satın alarak online toptan satış kanalına da giriş yaptı. CD, kitap satış ve dağıtımı yapan www.idefix.com web sitesinin yıllık ziyaretçi sayısı 16 milyonu buluyor. www.prefix.com.tr web sitesinden ise toptan satış yapılıyor. www.idefix.com ve www.prefix.com.tr web siteleri üzerinden 2012 yılında yaklaşık 24 milyon TL net satış yapıldı. Bu satışın yüzde 56’sı 200 bin adet siparişle www.idefix.comweb sitesi üzerinden gerçekleşti.

Davalar ve iddialar

POAŞ Özelleştirmesinde Usulsüzlük

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun Petrol Ofisi hakkındaki raporunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), birleşme şartına dikkat çekerek, SPK'nın İş-Doğan A.Ş'den, teminatsız kalabilecek alacaklar için her tür ve miktarda teminatın derhal yerine getirileceğini garantisiyle Petrol Ofisi ile birleşip, borçlarını Petrol Ofisi'nin karına yükleyen İş-Doğan A.Ş'ın usulsüzlük yaptığı iddia edilmektedir.

Raporda hisse senetlerinin rehnedilmesinin kamunun alacağını tehlikeye attığı da belirtilmiştir. 05.06.2003 tarihinde Özelleştirme İdaresi'nin faiz hariç anapara alacağı 271.2 trilyon lira iken, İdare lehine rehnedilmiş hisselerin değerinin 261.5 trilyon lira olduğu vurgulanmıştır. 30.06.2003 tarihinde ise aynı orandaki hisselerin değerinin 236.3 trilyon liraya düştüğü belirtilmiştir.

Axel Springer'e Hisse Devrinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na Aykırılık

Doğan Grubu bünyesinde incelemelerini sürdüren Maliye Bakanlığı denetmenleri 2005–2006 ve 2007 yıllarına ait incelemeleri sonucunda Doğan Yayın Holding’e 1.88 milyar TL vergi aslı, 1.88 milyar TL vergi zıyaı cezası, toplam 3 milyar 755 milyon TL ceza kesmiştir. Maliye Bakanlığı yılın ilk aylarında yine Doğan Yayın Holding’e 2006’daki Doğan TV hisselerinin yüzde 25’nin 375 milyon Euro’ya satışını 2007’de yapmış gösterip vergi kaçırdığı gerekçesiyle 826 milyon lira ceza kesmiştir.

Cezanın temelinde DYH'nin 26 Aralık 2006'da Alman Axel Springer AG'ye yüzde 25'lik yasal ortak olma sınırını aşması bulunmaktadır. DYH'ye bağlı Doğan TV'nin içindeki şirketlerin, sırasıyla D Yapım, D Prodüksiyon ve Alp Görsel aracılığıyla şirket silsilesinin artırıldığı, ardından Doğan TV'nin Axel Springer AG'ye devredildiği Maliye Bakanlığı müfettişleri tarafından tespit edilmiştir.

Gecikme faiziyle birlikte 4 milyar 823 milyon lirayı bulan vergi cezası ve teminat talebi gruba bağlı şirketlere ilgili vergi daireleri tarafından ayrı ayrı tebliğ edilmiştir. Halkalı Vergi Dairesi, Doğan TV Holding AŞ, Alp Görsel İletişim Hizmetleri AŞ'ye, Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü de Doğan Prodüksiyon Hizmetleri AŞ ve Doğan TV Holding AŞ'ye 24 Eylül 2009'da tebligat göndermiştir.

Vergi Mahkemesi'nde Elektronik Sistemi By Pass İddiası

Sabah Gazetesi'nin 07.10.2009 tarihli haberine göre, şirketin mali müşaviri N.T. ve mali danışmanı N.G. yürütmeyi durdurma davasının açıldığı 2 Ekim Cuma günü İstanbul Vergi Mahkemesi'nde 8 saat süren görüşmeler yapmış ve ikilinin kesilen cezalara karşı açtığı davaları, hedefledikleri mahkemelere düşürmek için görevli personele bayram harçlığı adı altında ödeme yaptığı belirtilmiştir. Doğan Grubu'nun bugüne kadar açtığı 60 davanın büyük bölümünün aynı mahkemelere düştüğü ve 6. Vergi Mahkemesi'nin bu süreçte ön plana çıkartılması bu iddiayı kuvvetlendirici bir unsur olarak gösterilmiştir.

Kaynakça

 1. ^ http://www.doganholding.com.tr/kurumsal/yonetim-kurulu.aspx
 2. ^ http://www.doganholding.com.tr/menu3021.html
 3. ^ http://www.paraborsa.net/ponun-omvye-satisi-tamamlandi
 4. ^ http://www.aksam.com.tr/dogan-holding-ray-sigortaya-hisse-devrini-tamamladi--16978h.html
 5. ^ "Doğan Grubu’nun idefix satın alması tamamlandı". http://www.webrazzi.com/2013/04/17/dogan-idefix/. Erişim tarihi: 17 Nisan 2013. 
 6. ^ http://www.petrol-is.org.tr/koseyazilari/medya_2003/ekim_2003/medya_151003.htm
 7. ^ http://www.petrol-is.org.tr/koseyazilari/medya_2003/ekim_2003/medya_161003mveisoglu.htm
 8. ^ http://www.tumgazeteler.com/?a=4703537
 9. ^ http://www.tumgazeteler.com/?a=5519253
 10. ^ http://www.nethaber.com/Ekonomi/116893/Maliyenin-vergi-cezasina-karsilik-Dogandan-DYH-talep
 11. ^ http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2009/10/07/dogandan_mahkeme_oyunlari

Dış bağlantılar

 • Doğan Holding Resmi Sitesi
 • Doğan Yayın Holding Resmi Sitesi

Koordinatlar: 41°1′55″K 29°2′14″D / 41.03194°K 29.03722°D / 41.03194; 29.03722Doğan Holding Hakkında Bilgi


Doğan Holding
Doğan Holding

Doğan Holding Hakkında Video


Doğan Holding konusunu görüntülemektesiniz.
Doğan Holding nedir, Doğan Holding kimdir, Doğan Holding açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru