Devlet Güvenlik Mahkemesi


Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), Türk hukuk sistemine ilk kez 1961 Anayasasi'na 1973 yılında eklenen bir maddeyle girmiş, 1982 Anayasası'nda yeniden getirilmiştir.Bir dönem "cumhuriyeti ve devletin iç ya da dış güvenliğini ilgilendiren" davalara bakmış ancak daha sonra kaldırılmış olan mahkemelerdir. Yapılan değişiklikle bu türden davalar, belirli ağır ceza mahkemelerinin görev alanına girmiştir.

Değişiklik öncesi T.C. Anayasası 143. madde

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur. (Ek cümle: 18.6.1999-4388/1 md.) Ancak, sıkıyönetim ve savaş haline ilişkin hükümler saklıdır. (Değişik: 18.6.1999-4388/1 md.) Devlet Güvenlik Mahkemesinde bir Başkan, iki asıl ve bir yedek üye ile Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı bulunur. (Değişik: 18.6.1999-4388/1 md.) Başkan, iki asıl ve bir yedek üye ile Cumhuriyet başsavcısı, birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından; Cumhuriyet savcıları ise, diğer Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca özel kanunda gösterilen usule göre 4 yıl için atanırlar, süresi bitenler yeniden atanabilirler. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kararlarının temyiz mercii Yargıtay'dır. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin işleyişi, görev ve yetkileri ve yargılama usulleri ile ilgili diğer hükümler, kanunda gösterilir. (Son fıkra mülga: 18.6.1999-4388/1 md.)

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılması

2004 yılında konuyla ilgili Anayasa değişikliği teklifinin[1] TBMM tarafından kabul edilmesiyle,[2] Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılmıştır. Önceden bu mahkemelerin görev alanına giren davalar, belirli ağır ceza mahkemelerinin görev alanına alınmıştır.

Kaynaklar

  1. ^ "Anayasa değişikliği anayasa komisyon raporu". http://www.belgenet.com/2004/anayasa_052004-3.html. 
  2. ^ "Anayasa değişikliği 1. ve 2. tur oylama sonuçları". http://www.belgenet.com/2004/anayasa_052004-6.html. 
Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakkında Bilgi


Devlet Güvenlik Mahkemesi
Devlet Güvenlik Mahkemesi

Devlet Güvenlik Mahkemesi Hakkında Video


Devlet Güvenlik Mahkemesi konusunu görüntülemektesiniz.
Devlet Güvenlik Mahkemesi nedir, Devlet Güvenlik Mahkemesi kimdir, Devlet Güvenlik Mahkemesi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru