Wed . 19 Sep 2019

демократія

Демократія - це форма правління, в якій всі члени або громадяни мають рівні права на формування організації чи державної політики. Вона походить від грецького слова okrat dimokratia yardım (δῆμος, тобто dimos, популярна група, люди + κράτος, kratos, power). Він був перекладений французькою демократією на турецьку мову. Хоча в цілому вони розглядаються як форма правління, університети, організації роботодавців і роботодавців, а також деякі інші цивільні установи та організації також можуть регулюватися демократією.


вона характеризується принизливими поняттями. Однак демократія стала найпоширенішою державною системою у світі. Тепер, політологи вступили в дискусії про те, що демократія працює краще, ніж система, яка працює краще, і ліберальні, комуністичні [1], соціалістичні [2], консервативні [3], анархістські [4] і фашистські [5] мислителі ставлять свої чесноти на передній план своїх демократичних систем. спробував видалити. З цієї причини з'явилося дуже багато різних визначень демократії.


1 Визначення
1.1 Люди
2 Історія демократії
2.1 Античність
2.2 Середньовіччя
2.3 18.


ХХ століття
3 Моделі демократії
3.1 Класична демократія
3.2 Захисна демократія
3.3 Розвиток демократії
3.4 Ліберальна демократія
3.5 Соціал-демократія
4 Поняття, пов'язані з демократією
4.1 Демократія і республіка
4.2 Демократія і секуляризм
4.3 Поділ влади
5 Засоби демократії
5.1 Парламент
5.2 Політичні партії
5.3 Конституція
5.4 громадські організації
5.5 Правоохоронні органи

6 Розвиток прав людини в демократії
6.1 Права людини
6.2 Жінки
6.3 Меншини
7 Різні думки та критичні зауваження на практиці
7.1 Плюралізм br> 7.2 Елітеризм
7.3 Марксизм
7.4 Корпоративність
8 Демократія в міжнародних відносинах
9
11 Зноски
12 Зовнішні посилання


Вибори є важливою частиною демократії
Дебати щодо визначення демократії все ще тривають дискусії. Причинами цього є те, що деякі установи в країнах використовують визначення демократії для обгрунтування своїх поглядів, зусилля недемократичних держав демократично уявити себе і той факт, що демократія, яка є загальним поняттям, використовується сама (конституційна демократія, соціал-демократія, ліберальна демократія тощо). Різні посилання на демократію:
Управління більшості [6]
Управління, яке забезпечує права меншин
Управління бідних
Управління, яке намагається ліквідувати соціальну нерівність
Управління, яке намагається забезпечити рівні можливості

управління, засноване на підтримці народу на служіння народу.


Основна стаття: Люди
Загальний аспект демократії, чи то більшість, меншина, бідна чи багата, це люди. У повсякденному житті, хоча люди вважають, що охоплюють усіх людей, що живуть у країні, на практиці демократія наклала обмеження на громадськість з її історії - якщо вона постійно розширювалася. Наприклад, на виборах після Французької революції право голосу було надано лише громадянам, які могли сплачувати певну суму податку, вперше чорна раса в південних штатах Сполучених Штатів мала можливість голосувати протягом 1960-х років [7]. Жінки вперше отримали право голосу в Новій Зеландії в 1893 році. Право на участь у виборах не було надано ні в одній країні аж до 20-го століття. [8] Якщо ми включимо незгоду, що виникає внаслідок власної волі осіб, що складають народ; На практиці люди стають більшістю.
Як видно з посилань на демократію, самоврядування народу - головний стовп. Це досягається шляхом безпосереднього впливу, такого як референдуми, або непрямі засоби, такі як мітинги, демонстрації, а також голосування, що дозволяє людям вирішувати від свого імені.
Історія демократії
Античність
Демократія перша в Стародавній Греції, міста-держави застосовується. Ця система, яка дуже близька до прямої демократії, називається також демократією в Афінах. Теоретично, всі громадяни мали право голосувати в парламенті і висловлювати свою думку, але відповідно до обставин того часу, жінок, рабів і тих, хто не народився в цьому місті-державі (метика, іноземні іноземці), не мали. Розглядаючи Афіни як найпотужнішого практикуючого цієї системи: В 4-му столітті кількість населення становить від 250 000 до 300 000 осіб. Підраховано, що 100 тис. З цього населення є громадянами Афін і лише 30 тис. З них мають доросле чоловіче населення [9]. Державна система, реалізована під час Римської імперії, була близька до представницької демократії. Демократичні права часто формувалися соціальною класовою роз'єднаністю, а влада перебувала в руках еліт. [10] Однак системи, що використовуються в деяких регіонах стародавньої Індії, подібні до представницької демократії. Паралельно з Римською імперією, існування кастової системи можна вважати в руках багатих і благородних меншин. [11]
Середньовіччя
Magna Carta
У середні століття найбільшою подією в розвитку демократії є підписання Великої Хартії Лібертатум (Великий договір) в Англії, що обмежує повноваження короля до духовенства і народу. Згідно з цим документом, перші вибори відбулися в 1265 році. Проте, через обмеження, лише невелика частина населення мала можливість взяти участь у цих виборах. Наприклад, в італійських містах-країнах, скандинавських країнах, Ірландії, а також у невеликих автономних регіонах різних країн існували такі практики, як обрання принципів демократії і формування парламенту. Але участь у демократії була обмежена стандартами, такими як бути людиною і сплачувати певну суму податку. ХІХ і ХІХ ст. У 19—19 вв. (Століття) демократія швидко зростала з американською Декларацією незалежності та Французькою декларацією прав людини і громадянина. До цих століть демократію називали формою правління, яка відповідала лише малим громадам, а не великим державам, і по суті визначалася як пряма демократія [12]. Система, створена засновниками Америки, може бути визначена як перша ліберальна демократія [13]. Американська конституція, прийнята в 1788 році, передбачала вибори урядів і захист прав і свобод людини. До цього багато колоній у Північній Америці мали демократичні характеристики протягом колоніального періоду. Хоча білі чоловіки, які давали певну суму податку або могли задовольняти певні прикметники, мали право вибирати [14]. Зміни, внесені в 1860-х роках після громадянської війни в Америці, дали свободу рабів і право голосу, один з основних принципів демократії, було визнано п'ятнадцятою поправкою [15] [16], але в південних штатах чорношкірі не користувалися своїм правом голосу до 1960-х років [7]. Під час французької революції 1789 року була підготовлена конституція, і влада була розділена між парламентом і королем. Уряд Національної конвенції прийшов до влади загальним голосуванням і дворівневими виборами [18]. Але в наступні роки Наполеон прийшов до влади, і він став дуже далеким від демократії. Відгуки 20 століття. століття, демократія продемонструвала швидкі зміни і розвиток. На рубежі століть, наприкінці Першої світової війни, з крахом Австро-Угорської та Османської імперій, виникло багато нових держав, і державне управління цих нових країн було загалом демократичним у цей період. Під час Великої депресії, що виникла в 1929 році, у багатьох країнах Європи, Латинської Америки та Азії виникли диктатори. Хоча фашистські диктатури виникли в Іспанії, Італії, Німеччині та Португалії, недемократичні уряди прийшли до влади в балтійських і балканських країнах, Кубі, Бразилії, Японії та Радянській Росії. З цієї причини 30-ті роки описуються як вік диктаторів [19]. Після Другої світової війни розуміння колоніалізму закінчилося, і багато незалежних країн знову виникли. Демократизація рухів активізувалася в Західній Європі. У Німеччині та Японії диктатури підійшли до кінця. Завдяки підписаним під час Другої світової війни угодам вони мали на меті стати державою добробуту. Одним з найбільших конфліктів у ХХІ столітті була холодна війна між недемократичними країнами радянського блоку та західними демократіями. У 1989 р. Закінчився конфлікт між радянською Росією, яка намагалася розповсюдити комунізм, і західною групою під проводом США, яка намагалася поширити ліберальну демократію, позбавлену інших форм демократії. Френсіс Фукаяма у своїй статті The End of History повідомляє, що ліберальна демократія розповсюдиться по всьому світу після закінчення холодної війни. Фактично цей процес демократизації триває з революцією троянд в Грузії та помаранчевою революцією в Україні.
Моделі демократії
Системи, що використовуються в історії демократії, досить різноманітні. Вони можуть бути коротко згруповані в п'ять груп:Афінські сенатори зібралися в: Pnyx
Він заснований на давньогрецьких містах-державах. Вона також називається демократією в Афінах через її кращого практикуючого і найпотужнішого міста того часу - Афін. Тюм Всі основні рішення були прийняті парламентом або Еклеся, де всі громадяни були членами. Це зібрання проводилося не менше сорока раз на рік. Коли потрібні були державні службовці на повний робочий день, вони були обрані шляхом жеребкування або поперемінно як невеликий приклад, що представляє всіх громадян, і їхній термін повноважень був коротким для забезпечення максимально широкої участі. Асамблея мала раду з п'ятисот громадян, які виконували обов'язки виконавчого комітету, а комісія з п'ятдесяти осіб підготувала пропозиції до неї. Завдання головування в комітеті було лише на один день »[20]. Єдиним винятком була можливість переобрання десяти генералів з військових питань.
Демократія Афін характеризувалася готовністю громадян брати участь у політичній відповідальності. Звичайно, найважливішою причиною цього була система рабства, яка була реалізована в опозиції до демократії. Таким чином, усі чоловіки, що народилися в Афінах і мають право голосу, поклали велику частину своїх щоденних обов'язків на спину рабів. Крім того, жінки, метики та раби не мали права голосувати в демократичних Афінах.
Сьогодні в малих кантонах Швейцарії класична демократія, яка може виживати в народних зборах, не є кращою з технічних причин. Європейці намагаються вийти з середньовіччя, у XVIII і XIX століттях демократію розглядали як спосіб захисту себе від тиранії уряду.
«Захисна демократія пропонує обмежену і непряму модель демократії. На практиці згода керованих забезпечується регулярним та конкурентним вибором. Таким чином, політична рівність стає технічною концепцією, яка виражає рівне право голосу. Більше того, право голосу не є достатнім для справжньої демократії. Для захисту особистих свобод важливим є створення системи, що базується на розподілі повноважень через законодавство, виконавчу та судову системи. [21]
Розвиток демократії
Розглянув розвиток особистості і суспільства як важливий. Найбільш радикальний з таких демократій висловив Жан-Жак Руссо. За його словами, індивіди можуть бути «вільними» тільки тоді, коли вони беруть безпосередню і постійну участь у формуванні рішень суспільства, в якому вони живуть. З цієї точки зору, хоча вона визначає пряму демократію, вона відокремлена твердженням, що громадяни будуть вільними, якщо вони підкорятимуться загальній волі, яка буде сформована таким чином.
Більш помірковану форму демократії розвитку до ліберальної демократії висловлює Джон Стюарт Міль. На думку Мілля, найбільшою перевагою демократії є те, що вона дає можливість громадянам брати участь у політичному житті і зміцнювати їх розуміння і чутливість. Тому він стверджує, що кожен, будь то жінки чи бідні, повинен мати право голосу. Проте він не захищав це право на голосування як «рівне». Наприклад, один некваліфікований працівник стверджував, що один голос повинен мати два голоси для кваліфікованих робітників і п'ять для кваліфікованих фахівців, так що демократія може уникнути страху перед тиранією більшості .. Він просто виступав за право кожного голосувати, і що рішення більшості не завжди були правильними. Однією з них є система ліберальної демократії. Вона представляє свободу з ліберальним словом, яке воно містить, і рівність з концепцією політичної рівності в демократії. Зважаючи на це, ми повинні розрізняти лібералізм в економічній дисципліні і лібералізм в дисципліні політики.
Просто ліберальна демократія; влада визначається народом як політична система, де ця влада обмежується індивідуальними свободами.
Толерантність і обрання представників влади через принципи конкуренції та політичної рівності, де всі ідеї можуть існувати, є основними характеристиками ліберальних демократій. концепція включає розвинені типи демократії в комуністичних режимах. Хоча між ними є відмінності, вона суворо відрізняється від систем ліберальної демократії. Вони стверджували, що соціальна демократія та економічна рівність повинні бути досягнуті на додаток до політичної рівності взагалі. Карл Маркс стверджував, що після розпаду капіталізму буде сформована революційна диктатура тимчасового пролетаріату, а потім формування комуністичного суспільства з системою пролетарської демократії. [22] Ідея демократичної системи в комуністичних державах належить Леніну, а не Марксу.
У цих країнах поширена критика, що неконтрольована влада партій затьмарює демократію. [23]
Концепції, пов'язані з демократією
Демократія і республіка > Основна стаття: Республіка (концепція)
Республіка є режимом, а демократія є однією з форм здійснення республіки. Крім демократичної республіки, існують форми релігійної республіки, олігархічної республіки і соціалістичної республіки. У демократичних республіках важливо, щоб народ регулярно обирав парламент і президента країни. Хоча ця система загальноприйнята в Чорній Європі, наприклад, в Англії є король або королева, очевидно, не на чолі країни, але уряд знаходиться в руках народу (олігархічної республіки). '' Для того, щоб республіка стала повноцінною демократичною республікою, спільно існують добровільні об'єднання. o Держава, в якій всі верстви народів країни беруть безпосередню участь у процесах управління та контролю як учасник плюралістичної вільної волі, створюють демократію з усіма цивільними інституціями, організаціями та кадрами, а також дозволяють співіснувати мульти-ідентичність, різні конфесії та різні культури для формування мозаїки. . структуризації повинні бути виконані «[24] Член огляди головного компонента демократії з секуляризмом: секуляризм Відгуки секуляризму інтереси ідеї відокремлення релігії від політики, пов'язаної з ліберальними демократами про нас думають, як загальна назва. Ліберальні демократи розглядають це як обов'язок утримувати державу на однаковій відстані від усіх релігій, щоб запобігти перетворенню демократії на тиранію більшості. Однак у релігійному плані демократія, як правило, була прийнята, і навіть деякі антисекрійні священики стверджують, що демократія може існувати без секуляризму [25] [26] [27]
Поділ влади
Принцип поділу влади - це законодавча, виконавча та судова установи. засоби запобігання збору влади в одній руці і забезпечення того, щоб ці три інституції могли контролювати один одного. «Підхід, за яким державну владу слід розділити на три і давати окремим органам, також ґрунтується на класифікації політичних режимів. Згідно з цим, режими, де зібрані законодавча і виконавча влада в одній руці, називаються "єдність сил", а системи, в яких ці повноваження покладені на окремі органи самостійно, називаються системою розподілу влади [28]. Джон Локк заявляє про владу законодавчої, виконавчої та федеративної. вона відокремлює. «Тут федеративна влада виражається як вся громада, війна, мир, єдність, союз і влада держави здійснювати всі види операцій з усіма особами і спільнотами поза нею» [29]. Люди, що приходять до влади демократичним шляхом, встановлюють власну тиранію. намагалися заблокувати. Важливість взаємного контролю з принципом поділу влади, особливо II. Це було посилено після того, як Адольф Гітлер прийшов до влади демократичним шляхом до світової війни.
Інститути та утворення, які забезпечують демократію і спрямовані на розвиток демократії, існують у багатьох політичних системах. Хоча кожна держава має конституцію або політичну партію в кожній країні, вони перейменовуються у форми державного управління.

Демократичний парламент є інститутом народних представників з принципами конкуренції та рівних голосів. Парламентські системи розвивалися по-різному в кожній країні, як за якістю, так і за кількістю.
Виборчий список політичних партій
Ми можемо узагальнювати як єдину парламентську систему, двопарламентську систему і президентську систему. Як обов'язок, ми можемо узагальнити його як законодавчу установу в принципі поділу влади. Функції асамблеї: законодавча влада, представництво, контроль і легітимність

Політичні партії
Основна стаття: Політичні партії
Сторони є засобом, що використовується для представництва. У демократичних країнах політична партія є однією з найважливіших областей, де особи активно займаються політикою. Двопартійна система або багатопартійна система формується відповідно до виборчих систем у країнах.
Двопартійні системи, такі як у Сполученому Королівстві, як правило, призводять до концентрації в центральній зоні, де розташовані більшість виборців і виключають більш радикальні ідеї. Вважається, що кожна партія представляє кілька поглядів.
У багатопартійних політичних системах ідеї більш прямо представлені. Є партії, які вважають, що вони представляють релігійні, етнічні чи класові думки. Хоча це більше відображає суверенітет народу перед парламентом, стає все важче забезпечити стабільність, тому що в парламенті є багато партій, які мають різні думки.


Основна стаття: Конституція Конституція - це письмові документи, які визначають, як будуть діяти основні інститути держави. Крім того, оскільки особисті права і свободи викладені в цьому документі, воно визначає межі влади в суспільстві, керованому більшістю. Воно приймається демократичними мислителями як державний орган, що перешкоджатиме встановленню тиранії більшості. Хоча громадянське суспільство набуває сенсу в сучасному розумінні демократії, демократія забезпечила вирішення проблем з громадянським суспільством [31]. Це спосіб зробити голоси і побажання груп людей загальними цілями більш виразними. Наприклад, бізнесмени, які прагнуть скоротити участь держави в економіці, зібралися для різних цілей, таких як організації, спрямовані на рівність в соціальних послугах держави і профспілки, які намагаються підвищити якість життя працівників або державних службовців, і таким чином вони зміцнили участь у демократії і, таким чином, здатні контролювати чи це групи, які намагаються створити громадську думку

Організації громадянського суспільства мають плюралістичну структуру. За словами Ларрі Даймонда, «ця плюралістична структура громадянського суспільства робить її несумісною з етнічними, релігійними, революційними або авторитарними організаціями, які намагаються контролювати політичну сферу» [32]. зображення

Міра, в якій армія і поліція присутні в демократії, завжди була предметом дискусії. Наявність монополій поліції у внутрішньому порядку армії проти зовнішніх небезпек зробила їх необхідними для демократії, але також була предметом дебатів з повноваженнями скасування або переривання демократії.
У розвинених демократичних країнах цивільні політики є як юридично, так і де-факто перевершують військові, а військові - у механізмі прийняття політичних рішень. приєднується до як можна менше. Особливо в цивільному політику після холодної війни правило зростає.
У демократично нерозвинених країнах солдати прямо або опосередковано беруть участь у прийнятті рішень через консультативні ради. Спільною рисою таких країн є; є найсучаснішою технологією серед вітчизняних інституцій і найближчою інституцією сучасного світу. «Військові, як правило, втручаються в політику через економічну відсталість, посилення внутрішніх потрясінь, втрату легітимності цивільного правління, конфлікт між військовими і урядом, або позитивний підхід міжнародної громадськості до перевороту» [33]. Це тема, яку мислителі підкреслюють. Питання Арістотеля про ким, який буде тримати охоронців? Гьостер показує, що це занепокоєння дуже старе. Незважаючи на загальне ставлення демократичних мислителів, існує розбіжність щодо того, як і як це слід робити, хоча необхідність поліції не обмежувати права і свободи, що надаються демократією, а також бути здатними відповідати за судову систему, коли це необхідно. Права людини
Права людини ґрунтуються на розумінні того, що всі люди народжуються рівними і вільними з точки зору прав і гідності. Права людини надають кожній людині свободу самостійного вибору та розвитку своїх навичок. Через його схожість з класичним визначенням демократії, сьогодні права людини і демократія часто використовуються разом.
Остаточна зв'язок між правами людини і демократією: якщо права людини є необхідною умовою для повного розвитку особистості, демократичне суспільство може бути використано для створення основи для розвитку людини. права людини розглядаються як передумова для такого суспільства, оскільки демократичне суспільство базується на добровільній підтримці окремих осіб для виживання громади [34]. вони досягли цієї рівності лише в 20-му столітті. Ті, хто підтримує участь жінок у політичному житті; це покращить політичну етику, тоді як опоненти висловили думку, що структура сім'ї погіршиться.
Дати рівних прав жінок на голосування з чоловіками і право бути кандидатом в деяких країнах: [35]
Країна - Історія - Країна

1893 - Нова Зеландія - 1928 - Великобританія - Англійська (США) - Англійська Туреччина Відгуки тисяча дев'ятсот п'ятьдесят шість Єгипет, Суринам Відгуки 1913
Норвегія Філіппіни Член оглядів тисячу дев'ятсот шістьдесят два огляди 1937 рецензія 1918 Алжир Німеччина, Росія | 1944
Франція, Болгарія
1971 - Швейцарія - 1919 - Бельгія, Україна - 1945 - Грузія, Італія - 1974 року оператор Йорданії в регіоні 1920 - Албанія, США
1947 - Аргентина, Японія
1976
Португалія
За статистикою 1999 року: [36]
13 з кожних 100 парламентаріїв у світі
Президентство держави або уряду в світі 5 з кожних 100 людей у світі - 12 з кожних 100 міністрів світу Частка жінок у парламенті становить менше 25%. Демократія не повинна зводити жінок до права голосу. Були також зроблені зусилля для забезпечення ефективної участі в демократії з феміністськими неурядовими організаціями. захист більшої демократії є загальноприйнятим явищем. Крім того, права меншин є важливим критерієм оцінки рівня демократії міжнародними інституціями.
Різні погляди та критики на практиці
Плюралізм (плюралізм)
Плюралістична перспектива базується на Монтеск'є та Локку. Статті Джеймса Медісона в писаннях федералістів систематизовані. На думку Медісона, неконтрольована демократична система могла перетворитися на систему "мажоритарності", в якій були б порушені права особи. Щоб запобігти цьому, принцип поділу влади запропонував федералізм і двопарламентську форму правління. «Модель Медісона є першим проявом плюралістичної демократії, оскільки вона визнає існування різноманітності і« множинності »в суспільстві, і вважає її бажаною. [37]
Ноам Хомскі, критикуючи модель Медісона, "заснований на принципі, що головним завданням уряду було захистити багату меншість від більшості, як підкреслив Джеймс Медісон на Конституційній конференції США 1787 року. Тому він був єдиним напівдемократичним того періоду. Він попередив, що якщо громадськості дають право виступати в державних справах, наводячи приклад своєї країни Англії, громадськість може проводити реформи або інші монополії рівності і що американська система повинна шукати нападів на майнові права, які слід захищати (фактично, домінують).

Eliteism (Eliteism)
Основна стаття: Eliteism
Найбільш типовим представником цього погляду є Платон (427-347 до н.е.), який хотів, щоб філософські царі були при владі. Класичний елітизм стверджує, що елітна влада є неминучим і необоротним фактом суспільного життя, з вимогою виявити факт, а не пропонувати рецепт. Вільфредо Парето (1848-1923) і Гаетано Моска (1857-1941) є основними теоретиками класичного елітизму

Моска ділить суспільство на два класи як "правитель" і "править", а Парето описує "лисиць" Макіавеллі. та леви (примусове використання).
У модерністському елітарному погляді конкурентний елітизм (демократичний елітаризм) є більш поширеним, ніж інші елітарні погляди. Згідно з цим, виборці голосують знову, але тільки для того, щоб вибрати, яка еліта буде ними керувати. Конкурентний елітизм зображується як слабкий образ демократії, оскільки він втілює деякі демократичні права [39]. Марксизм вважає, що суспільство є класовим і що справжня демократія може бути досягнута лише тоді, коли скасовані класові відмінності. претензій. так, Демократія стверджує, що політичної рівності недостатньо для соціальної рівності. Марксистський підхід подібний до народної демократії. Вона критикує ліберальну демократію і засновує свою критику на суперечності обіцянки ліберальної демократії про політичну рівність і соціальну нерівність, створену капіталістичною системою. змушувати їх задовольняти потреби; з іншого боку, фінансові кризи, які це може викликати, загрожують системі ». Іншими словами, ризик легітимності криза існує для капіталістичної демократії. Ayrıca bu görüş uluslararası ilişkiler alanında da kullanılmaktadır.
Korporatist görüş
Ana madde: Korporatizm
‘Toplumda temel birim olarak birey ya da sınıfı alan görüşlere karşıt olarak, insanları işbölümü içinde oldukları yere göre ve sahip oldukları mesleğin bütün üyeleriyle birlikte örgütleyen korporasyonların toplumun örgütlenmesinde temel olmasını, bu örgütlerin bireysel ve sınıfsal çıkar çatışmalarının yerine bireyler ve bireyle devlet arasında bir çıkar uyumu ve dayanışma sağlayacağını savunan siyasal öğreti’dir.[41]
Mussolini, korporatist devlet yapısı için şunları söylemiştir: "Korporatist devlet liberal kapitalizmin -ki bu ekonomik sistem, bireysel kâr'ı vurgulamaktadır- sonu demek olup kolektif çıkarları öne çıkaran yeni bir ekonominin başlangıcını işaret etmektedir. Bu kolektif çıkarlar üreticilerin kendilerinin hazırladığı üretim regülasyonlarına dayanan bir korpor atift sistem vasıtasıyla elde edilecektir. Üreticiler derken sadece işverenleri kastetmiyorum, işçiler de bunun içindedir"[42]
Korporatist düşünürler, bireylerin bağlı bulunduğu örgütlerin siyasi karar alma sürecinde etkinliği arttığı için demokraside temsil özelliğinin arttığını söylerken karşıt düşüncedekiler; güçlü ve etkin örgütlenmelerin karar alma sürecinde kendi çıkarlarında hareket edeceğinden siyasi eşitliği bozabileceğini veya hükûmetin kendine yakın örgütlere ayrıcalık tanıyabileceğinden dolayı demokrasiyi geliştirici bir sistem olmadığını savunurlar.[43]
Uluslararası ilişkilerde demokrasi
Demokrasiyi uluslararası ilişkiler disiplininde özellikle cumhuriyetçi liberal düşünürler dile getirmişlerdir. Genel olarak 'demokratik, liberal cumhuriyetler birbiriyle savaşmazlar' cümlesiyle açıklanabilir. ’Demokratik cumhuriyetçi hükûmetlerin karşılıklı saygı ve uzlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne daha fazla önem verdikleri iddia edilerek liberal demokratik devletlerin artması, uluslararası barışın yaygınlaştırılmasının garantisi olarak görülmektedir.[44]
Ayrıca bakınız
İktidar
Yürütme
Yönetim biçimleri
Referandum
Seçmen Katılımı
Kaynakça
Allen Nevins, Henry Steele Commager, ABD Tarihi, Doğubatı yayınları, ISBN 9758717111
Andrew Heywood, Siyaset, Liberte yayınları, ISBN 9752500153
Anthony Giddens, Sosyoloji, Ayraç yayınları, ISBN 9758087363
Anthony Arblaster, Demokrasi, Doruk Yayımcılık, ISBN 9755533133
Arend Lijphart, Demokrasi Motifleri, Salyangoz yayınları, çev:Güneş Ayas/Utku Umut Bulsun ISBN 975-6277-18-1
Eddie J. Girdner, People and Power, Literatür yayınları, ISBN 9757860808
Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Vadi Yayınları, ISBN 9756768274
Mi chael A. Ledeen, Liderlik ve güç kullanımında Machiavelli, Literatür yayıncılık, ISBN 9758431234
Mümtaz'er Türköne, Siyaset, Lotus yayınları, ISBN 9756665068
Oral Sander, Siyasi Tarih, İmge Kitabevi, ISBN 9755330437
Platon, Devlet, Çev:Canan Eyi, Temmuz 2001, İstanbul
Robert A. Dahl Modern political analysis, Prentice-Hall, ISBN 0135970474
Selahattin Ertürk, Diktacı Tutum ve Demokrasi, Kültür Bakanlığı, ISBN 9751712149
Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Alfa yayıncılık, ISBN 9752970761
Timur Taner, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, İmge yayınevi, ISBN 9755331603
Dipnotlar
^ genbilim
^ Güçlü Türkiye Partisi
^ Adalet ve Kalkınma Partisi
^ Aşırı Demokrasi Olarak Anarşi (Erişim tarihi:29.02.2008)
^ Anthony Arblaster, Demokrasi, Doruk Yayımcılık, s:79
^ Demokrasi ve yargı (erişim tarihi 2 Eylül 2010
^ a b Kara Panterler Partisi eski liderlerinden Bin Vahad ile röportaj erişim tarihi 18 Temmuz 2008
^ http://www.wilsonsalmanac.com/womens_electoral_chronology.html Wilson's almanac
^ Hansen (1999, 231–2)
^ Fordham.edu
^ Eski Hindistan'da demokrasi
^ Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, çeviren:M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, Ekim 2002, Ankara
^ oxonianreview
^ Allan Nevins, Henry Steele Commager, ABD tarihi, s:31
^ Allan Nevins, Henry Steele Commager, ABD tarihi, s:226
^ ABD demokrasi tarihi erişim tarihi: 18 Temmuz 2008 (İngilizce)
^ Oral Sander, Siyasi Tarih, s:164
^ Anadolu Üniversitesi erişim tarihi: 18 Temmuz 2008
^ Totalitarianism in the Interwar Period (1919 – 1939)
^ Andrew Heywood, Siyaset, Liberte yayınları, 2006, s:102
^ Mümtaz’er Türköne, Siyaset, Lotus Yayınları Eylül 2005, Ankara s:197
^ Andrew Heywood, 'Siyaset', Liberte yayınları, 2006, s:109
^ Mümtaz’er Türköne, Siyaset, Lotus Yayınları Eylül 2005, Ankara s:199
^ tmobb.org
^ www.nzcatholic.org.nz (Erişim tarihi:12.12.2007) (İngilizce)
^ Zaman gazetesi
^ Aksiyon dergisi
^ Dr. Şeref İba
^ Dr. M.Tevfik Gülsoy
^ Anthony Giddens, ‘’Sosyoloji’’, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2000, s:367
^ Osmangazi Üniversitesi kongre tutanakları
^ Larry Diamond, Rethinking civil society: Toward Democratic Consolidation. Journal of Democracy
^ Andrew Heywood, 'Siyaset', Liberte yayınları, 2006, s:548
^ Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin görüşü
^ Wilson's Almanac (İngilizce)
^ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (doc)
^ Andrew Heywood, 'Siyaset', Liberte yayınları, 2006, s:112
^ Noam Chomsky ropörtajı
^ Andrew Heywood, Siyaset, s:116
^ Mümtaz’er Türköne, Siyaset, Lotus Yayınları Eylül 2005, Ankara s:208
^ Teknik Güç Sayı 144/1 Ocak 2005
^ Doç. Д-р Andrew Ryder
^ Mümtaz’er Türköne, Siyaset s:205
^ Tayyar Arı, ‘’Uluslararası İlişkiler Teorileri’’, Alfa Yayıncılık, 2004 Ekim, s:385
Dış bağlantılar
Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :
   
Commons'ta Demokrasi ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.
   
Vikisöz'de Demokrasi ile ilgili alıntılar bulunmaktadır.
Makale ve ropörtajlar
Niyazi Berkes Sempozyum (Sükülerizm-demokrasi)
Prof. Can Aktan
Aksiyon dergisi Pervez Mansur ropörtajı(Sekülerizm-demokrasi)
Friedrich A Von Hayek
Radikal gazetesi
Kuruluşlar
SODEV
Demokrasi Vakfı
Araştırmalar
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Osmangazi Üniversitesi kongre tutanakları
İngilizce siteler
Demokratik manifesto
Fairvote.org
Journal of Democracy
Yönetim biçimleri
Anarşizm · Aristokrasi · Cumhuriyet · Demarşi · Demokrasi · Despotizm · Diktatörlük · Etnokrasi · Faşizm · Federasyon · Feodalizm · Gerontokrasi · Kleptokrasi · Komünizm · Konfederasyon · Kratokrasi · Kritarşi · Logokrasi · Meritokrasi · Monarşi · Oligarşi · Otokrasi · Otoriteryenizm · Plütokrasi · Sosyal devlet · Talassokrasi · Teokrasi · Teknokrasi · Timokrasi · Tiranlık · Totalitarizm


Demokrasi

Rastgele Yazılar

İsmail Kılıçarslan

İsmail Kılıçarslan

İsmail Kılıçarslan, (d. 1976 Ankara) Şair. Konu başlıkları 1 Hayatı 2 Eserleri 2.1 Şiir 2.2 Ma...
Assi Dayan

Assi Dayan

Asaf "Assi" Dayan d 23 Ekim 1945 - ö 1 Mayıs 2014, Tel Aviv , İsrailli yapımcı, yönetmen, senarist v...
Heredot Cevdet Saati

Heredot Cevdet Saati

Heredot Cevdet Saati, 6 Nisan 2015 tarihinde Hasan Kaçan tarafından TRT 1 ekranlarında sunulan 2002-...
Radoslav Velikov

Radoslav Velikov

Radoslav Velikov (d. 2 Eylül 1983, Tırnova, Bulgaristan), Bulgar millî güreşçidir. 2008 Pekin Olimpi...