Dağtabaklı, Boyabat


Dağtabaklı, Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı bir köydür.

Konu başlıkları

 • 1 Tarihçe
  • 1.1 Çanakkale ve İstiklal Şavaşı
 • 2 Kültür
 • 3 Coğrafya
 • 4 İklim
 • 5 Nüfus
 • 6 Ekonomi
 • 7 Altyapı bilgileri
  • 7.1 Ulaşım
 • 8 Dış bağlantılar

Tarihçe

Orta Asya'da yaşayan Oguz Türkleri daha sonra batıya doğru göç etmişler, büyük bir bölümü de Hazar denizi üzerinden Anadolu’ya doğru gelip yerleşmişlerdir. İslamiyet'in kabulü ile birlikte özellikle Gazneli Mahmut zamanında Müslüman olan Oğuzlar'a Türkmen denilmiştir. Türkmen, müslüman olan göçebe Oğuzlar'ın ikinci adıdır. Oğuz Türkleri, bugünkü Türkiye Türklerinin (Selçuklular, Osmanlılar, diğer Türkmen beylikleri ve boyları) atası sayılmaktadırlar. Yörük ise, göçebe yaşam tarzını seçmiş Türkmenlerdir. Bunlar da zamanla yerleşik hayat şekline dönmüşlerdir. Köyümüz insanı da Türkmen-Yörük’lerdendir. Köyün kuruluşu da yaklaşık 300 ila 350 senelik bir geçmişe sahiptir.

Çanakkale ve İstiklal Şavaşı

Köyümüzün olduğu bölge daha önce Kastamonu sancağına bağlı idi. Çanakkale savaşında en cok şehidi bölgemiz vermiştir. Köyümüzden Çanakkale’ye giden askerlerimizden hiç birisi geri dönmeyip şehit olmuşlardır. Gidip şehit olanlardan isimleri bilinenler şunlardır:

Dağtabaklı Köyünden şehitler
 • Raşit Sevimoğlu’nun dedesi Süleyman
 • Nazif Sevimoğlu’nun babası Hasan
 • Hüsnü Karasakal’ın dedesi Hüsnü
 • Kadir Aslan’ın babası Selim,
 • Mustafa Çetin’in dedesi Musa
 • Selim Yaşar’ın babası Selim
Avzarağan’dan şehitler
 • Abdullah Kırıştıoğlu’nun babası Süleyman
 • Mehmet Kırıştıoğlu’nun babası Ahmet

Kültür

Köyün gelenek, görenekleri tipik Türk milletine ait olan değerlerdir. Misafirperverlikleri, büyük ve küçüğe saygı en başta gelen özelliklerdir. Köy mezarlığına sahip çıkılmış ve korunmuştur. Evlerin büyük bölümü ahşaptan olup Karadeniz bölgesine ait özellikleri taşır ve halen de korunmaktadır.

Önemli günlerde ise yöreye ait olan keşkek şenlikleri düzenlenir, yöre insanının katılımı ile kazanlar dolusu pişirilen keşkek gelenlere ikram edilirken, Kur'an ve mevlüt okunur. Hacca gidip gelen kimseler, yine köy insanına, dönüşlerinde ikramda bulunurlar. Uzun süre kendisine has olan giysiler ise zamanla terk edilmiştir. Sırık kebabı, semaver, yağlı güreşler de yine yöreye ait kültürel özelliklerdendir.

Çevresinin orman olması nedeni ile yazın ve kışın az da olsa avcılık yapılmaktadır. En çok avlanan hayvan ise tavşandır.

Coğrafya

Dağtabaklı köyünün ilçeye olan uzaklığı 27, Sinop iline olan uzaklığı 115 Boyabat'a uzaklığı yaklaşık 27 Kargı'ya uzaklığı yaklaşık 40, Ankara'ya Uzaklığı yaklaşık 380, İstanbul'a uzaklığı yaklaşık 650 km'dir

Ormanlık ve engebeli bir arazi üzerine kurulmuş olan köy, yeşillikler içindedir. Etrafını saran orman; meşe, çam ve gürgenden oluşur. Köyün Avzarağan adında yedi evden oluşan ayrı bir mahallesi vardır. Dağtabaklı, Engilekin ve Yanalak ile bir muhtarlık iken, 1960 yılında diğer köylerden ayrılarak tek başına muhtarlık olmuştur.

Komşu Köyler; güneyde Gövez, Çalpınar; doğuda Yeşilköy (Yanalak) Emiroğlu; batıda Keseköy Yaylası, Fındıcak; kuzeyde Kozluca, Oğulkadın, Kavacık, Engilekin.

İklim

Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Yaz ayları genellikle biraz kısa sürer, yağışlar fazla miktarda değildir, kış ayları ise karlı ve soğuk geçmektedir. Karadeniz yöresinin özelliklerini taşılan köy çam, meşe ve gürgen ağaçlarından oluşan ormanla kaplıdır. Akarsu yönünden zayıf olduğu gibi, yaz aylarında içme suyu problemi yaşanabilmektedir.

Nüfus

58 haneden oluşan köyün nüfusu göç nedeniyle hayli azalmıştır. Köyün yapısı tarıma fazla elverişli olmadığı için dışarıya büyük ölçüde göç vermiştir. Bu sebeple köyün nüfusu tamamen kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır. Kış aylarında 8-9 kişinin kaldığı köye, yaz aylarında gurbetten gelenlerin çok olması nedeni ile nüfusu yüzleri bulmaktadır. Sürekli köyde kalan 10'a yakın aile mevcuttur. Yaz aylarında Ankara, İstanbul ve yurt dışında yaşayan hemşehriler tatillerini geçirmek üzere buraya gelmektedirler.

Yıllara göre köy nüfus verileri
2010 7
2007 10
2000 41
1997 65

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Aynı zamanda ormancılık da yapılmaktadır. Son zamanlarda köy arazisi geçici olarak mandıra sahiplerine kiraya verilerek köye gelir elde edilmektedir. Arazi engebeli olduğu için fazal tarım yapılamamaktadır. Gerçi dışarıya çok göç verildiğinden halen tarım ve hayvancılıkla uğraşan da kalmamıştır.

Altyapı bilgileri

Köyde çocuk olmadığı için okul ve köy odası da mevcut değildir. Dışarıya en çok göç veren yörelerden olduğu için, nüfusunun azlığına binaen sağlık ocağı, kıraathane ve alış-veriş yapılacak bir markete de sahip değildir. Köylü, ihtiyaçlarını, seyyar marketlerden veya Boyabat'dan karşılamaktadır. Sağlık hizmetini de belirli aralıklarda köye gelen sağlık ekibinden görmektedir. Bu hizmet, köy konağında gerçekleşmektedir.

Köyün çevresinden bizzat köylünün çalışma ve gayreti ile getirilen içme suları, köyün başına yapılan su deposunda toplanıp oradan evlere dağıtılmaktadır. Yaz aylarından artan nüfus nedeni ile su sorunu yaşanırken, diğer zamanlarda yeterince içme suyu vardır. Tuvalet ve artık suların köy dışına taşınması için kanalizasyon teşkilatı da yine köylünün gayreti ile faaliyete sokulmuştur. Boyabat ve Kargı'dan köyüe gelen yolların büyük bir bölümü asfalt olmayıp bozuktur. O yüzden ulaşımda hayli zorluk çekilmektedir. Şu an yol yapımına hız verilmiş, akarsu yataklarına ise "Büz" yerleştirilmiştir.

Yapısal yönden güzel gelişmelerin yaşandığı Dağtabaklı köyünde evler, ekseri ahşaptan, iki katlı olarak inşaa edilmiştir. Gün geçtikçe daha modern yapılara kavuşan köye 2005 yılında minareli bir cami inşaasına başlanmış, 2006 yılının Temmuz ayında yapılan törenle ibadete açılmıştır. Hüseyin Kavukcu önderliğinde yapılan çalışmalar neticesinde köye bir de imam evi inşa edilmiştir.

Avzarağan mahallesi Avzarağan Dağtabaklı köyünün bir mahallesidir, 7 haneden oluşmaktadır. Kış aylarında kimse kalmazken, yaz aylarının gelmesi ile tüm haneler tekrar eski canlılığına kavuşur. Avzarağanlılar yıllar önce Öşek yazısı, Göve ve Kolaz köyünden gelerek şuan ki topraklarını Yanalak köyünden satın alıp buraya yerleşmişlerdir. Dağtabaklı köyüne uzaklığı 700 metredir. Ahşap evlerin ve samanlıkların yanı sıra birkaç yeni evde inşaa edilmiştir. Su problemi olan Avzarağan, müsait olmayan bir yerleşim yerine kurulmuştur. Etrafı gür meşe ve çam ormanları ile kaplı olup, güzel bir doğa manzarasına sahiptir. Köy Camisi 1966 yılında yapılan yarı ahsap cami yıllarca köyün ve civar köylerin dini ihtiyacını karşıladı. Caminin yıpranmış olması ve ihtiyaca cevap verememesi nedeni ile yeni bir cami yapımına karar verildi. Bu amaçla başlayan çalışmalar neticesinde 2005 yılında eski cami yıkılarak yerine yeni bir caminin yapımına başlandı. Cami insaatı bir yıl gibi kisa bir sürede bitirilerek, 16 Temmuz 2006 tarihinde yapılan törenle ibadete açıldı. Yaklaşık 300 kişilik kapasiteye sahip olan caminin Minare yüksekliği 27 metre'dir. Açılış programına Boyabat müftüsü, birçok hafız, çevre köylerden katılan imam ve cemaat ile gubetten gelen vatandaşlar iştirak etti. Törende yöre yiyeceği keşkek kazanlarla pişirilerek misafirlere ikram edildi.. Daha sonra yapılan dini sohbetler, okunan Kur'an ve mevlütle cami resmen ibadete açıldı. Köy Mezarlığı Köy mezarlağı iki bölümden oluşmaktadır, her bölümün çevresi 1986 yılında tel örgü ile çevrilmiştir. Mezarlık yaşlı çam ve meşe ağaçları içerisindedir.
 1. Alt Mezarlık: Yolun alt kısmında kalan mezarlık yaklaşık 500 Metrekarelik bir alanı kaplar. Burada takriben 150 mezar bulunmaktadır. Mezarların cok eski olması nedeni ile kimlere ait oldukları belli değildir ve hiçbirinde başucu taşı yoktur.
 2. Üst Mezarlık: Yolun üst bölümünde kalan mezarlık yaklaşık 700 Metrekaredir. Burada takriben 260 mezarlık bulunmaktadır. Kısmen yeni mezarların bulunduğu bu bölümde bircok mezarlık, yakınları tarafından etrafı beton ile çevrilip, başucu taşlarına kimlere ait olduğu, doğum ve ölüm tarihleri yazılmıştır. Tesbit edilen en eski mezarlık 1932 ölüm yılıyla Fadime Kavukcu ve 1935 Hüseyin Kavukcu'ya , en yeni mezarlık ise 2008 ölüm yılıyla Hadiye Çatal'a aittir.

Ulaşım

Dağtabaklı köyüne ulaşmak için iki tane güzergah mevcuttur. Bunlar Boyabat veya Kargı yolu üzerindendir. Boyabat üzeri yol uzun fakat daha rahat, Kargı üzeri ise kısa fakat yolları biraz bozuktur.

Boyabat güzergâhı Uzaklığı 27 km'dir. Boyabat kazamızın kuzeyinden Döme yokuşuna doğru tırmanılır. Kireç fabrikasını geçtikten sonra Yiğren köyü içinden sağa dönülerek Bengübelen Köyünün yanından, Keseköy'ün üst kısmından geçilerek, Yazı Köyünün yazısından sola dönülüp Engilekin köyüne varılır. Buradan 6 km'lik bir yol katedilerek Dağtabaklı köyüne varılır. Kargı güzergâhı Uzaklığı yaklaşık 40 km'dir. Çorumun Kargı kazasının Dutçu yokuşundan çıkılarak Kargı yaylasına ulaşılır. Ordan sağa yani doğuya doğru gidilerek Kıvrım Çayı üzerinden Çatmaoluğa varılır. Çatmaoluk'tan sağa dönülür. Cihadiye Köyü (Çiftlik Köyü) karşı hizasına gelince sola dönülüp, Erkeç Gediğine çıkılır. Aşağı doğru rampa inilerek Yukarı Çayırcığa varılır. İki yol ayrımına gelince sağ istikamete dönülerek Kiseköy Yaylasına inilir. Yaylanın içinden geçilerek Dağtabaklı köyüne ulaşılır.

Dış bağlantılar

Türkiye portali
 • YerelNet
 • Dağtabaklı resmi sitesi


Dağtabaklı, Boyabat Hakkında Bilgi

Dağtabaklı, Boyabat

Dağtabaklı, Boyabat
Dağtabaklı, Boyabat

Dağtabaklı, Boyabat Hakkında Video


Dağtabaklı, Boyabat konusunu görüntülemektesiniz.
Dağtabaklı, Boyabat nedir, Dağtabaklı, Boyabat kimdir, Dağtabaklı, Boyabat açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video