Batmantaş, Tokat


Batmantaş, Tokat ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür.Ve çerkez köyüdür

Konu başlıkları

 • 1 Tarihçe
 • 2 Kültür
 • 3 Coğrafya
 • 4 İklim
 • 5 Nüfus
 • 6 Ekonomi
 • 7 Altyapı bilgileri
 • 8 Dış bağlantılar
  • 8.1 Ayrıca bakınız

Tarihçe

Asıl vatanları olan Karadeniz ile Hazar Denizi arasında sarp Kafkas Dağlarının çevrelediği sahadan, asırlardan beri devam eden Rus mücadelesi sonunda ana yurda dönmüş olan köy halkının ecdatlarının hayat hikâyesi hazindir.

Cengiz Han’ın yaptığı batıyı istila hareketleri sırasında Kafkasya bir geçit ve harekat üssü olmuştu.Hatta Kafkas halkından Cengiz Han ordusuna katılan kuvvetlerden de faydalanılmış, Güney Rusya’da kurulan Altınordu devletinin başına Toktamış getirilmişti.Bu tarihlerde Ruslar kuzey ormanlarında göçebe halinde yaşayan bazı kabileler ve küçük prensliklerden oluşmaktaydı.

Timur’un haris emelleri sonunda Altınordu’ya saldırarak Toktamış’ı mağlup etmesi ve bu devleti parçalaması üzerine Slav kökenli Ruslar güneye inmeye başlamışlardır.Kafkasya ile ilk bağlantı, Moskova Prensliği etrafında toplanarak birlik kuran 4. İvan (Korkunç İvan) zamanında başlamıştır.

1725 tarihinden itibaren Rusların Kafkas kavimlerini idaresi altına almak mücadeleleri süre gelmiş, Büyük Petro’nun (Böl ve Yut) siyaseti güdülmüştü.

Bu mücadeleler şöyle özetlenebilir: 1. İmam Mansur Devri: 1791-1797 arası ilk defa muntazam Rus ordularına karşı Çeçenler, Avarlar, Kabartaylar, Karaçaylar ve Kuban havalisinde bulunan diğer Kafkas kabilelerinden 10.000 kişilik bir ordu meydana getirerek hem dini reis (imam) hem de askeri kumandan görevlerini bizzat Mansur yapmıştı. 2. İmam Gazi Muhammed Devri: 1800-1832 yılları arasında Ruslar’la yapılan savaşlar esnasında şehit düşmüştür. 3. İmam Hamzat Devri: Hemşerilerinin bir suikastına kurban olmuştur. 4. İmam Şamil Devri: 1834-1859 yılları arasında Ruslarla ciddi olarak en büyük ve en uzun mücadeleler yapılmıştır.İmam Şamil, Çeçenistan’daki Vedeno yakınında bulunan Dargo köyünü devlet merkezi yaparak karargahını burada kurmuş ve 25 yıl boyunca Ruslarla ölüm kalım savaşını çok zor şartlar altında yapmış ve 1859 yılında büyük Rus kuvvetleriyle yaptığı savaşlar sonunda esir düşmesi sonunda Ruslar Kafkasya’ya hakim olmak imkânını sağlamışlardı.Bundan sonra Çeçenistan’da bazı mevzi mukavemetleri olmuşsa da şiddetle bastırılmıştır.Ana vatan Türkiye’ye ilk göç 1864’de başlamış Musa Kunduh Paşa başkanlığında 30.000 hanelik Çeçen kabileleri adeta sürgün edilmiştir.İşte halen Batmantaş Köyü’nde ikamet etmekte olan insanların ecdatları bu grupla gelmişlerdir.

Daha sonraları 1877-1878 (1293 seferinden sonra) savaşından sonra bir kısım Kars muhaciri ile 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Rus istilasına uğrayan Şark vilayetlerinden gelen bir kısım göçmen köye yerleşmiştir.Batmantaş Köyü, Tokat vilayeti tarihinde açıklandığına göre Tokat’ın meşhur dört yaylasından birisi olup, vilayetin güneydoğusunda ve merkezden 28 kilometre uzaklıktadır.Göç yolu, Bebek deresi doğu sırtları, Bekçilik, Kavaklı Tepeleri, Değirmen deresi arasında geniş bir boğaza kurulmuştur.

1827 rakımlı Köroğlu Dağı ve 1800 rakımlı Kavaklı tepelerinin çevrelediği sahada köyün bulunduğu yerin rakımı 1450 metredir.Köy etrafında halk diliyle Zoppa (Kavaklı tepe), Köroğlu (Yayla tepe) ve Gebez tepeleri vardır.

Köy kuruluş yıllarında Sivas vilayetine bağlı Yıldızeli ilçesinin Çırçır bucağına bağlanmıştı.Daha sonra ilçe merkezine uzaklığı ve coğrafi yapısı göz önüne alınarak, Tokat merkeze 1956 yılında bağlanmıştır. İklim Şartları: Yüksek ve sarp arazi olması nedeniyle, kışları çok soğuk yapar.Bölgede köyün kuruluş yıllarında çok engin ormanlar olduğu halde, toprağın tarıma elverişsizliği nedeniyle köylü tarafından ormanlar kesilerek satılmış ve bu yüzden yağmurlarda azalmıştır.Büyük akarsular olmamakla beraber, kar ve yağmur sularından beslenen, Bebek deresi, Kurtel deresi, Eski Batmantaş deresi ve Değirmen deresi senenin her mevsiminde sulu olduğundan köyün su ihtiyacı karşılanmaktadır.Bunlardan başka içimi gayet lezzetli birçok soğuk memba suları vardır.Ezümle, Kuzu pınarı, Köroğlu çeşmesi, Eski Batmantaş kaynakları, Demircilerin deresi, Kadı mezarında Osman Bey’in orman içi, Kurban deresi ve Zoppa yamacındaki membalar bunlardan sayılabilir. Bilhassa köyün kurulduğu tarihlerde Musa Kunduh Paşa tarafından köye adı Pohrenkler’le getirilen Eski Batmantaş’ın suyu kalite bakımından hepsinden üstündür. 1952 yılında Demokrat Parti zamanında köye, köy içinde üç çeşme yaptırılmak suretiyle su getirilmiştir.Zamanla yollar bozulduğundan 1977 yılında Tokat Valisi’nin yakın ilgisi ve köyün katkısı ile plastik borular döşemek suretiyle köyün su ihtiyacı karşılanmıştır. Yer altı servetleri ve madenleri: Esaslı bir işletme olmamakla beraber bölgede bol miktarda krom madeni vardır.1980’lerin ortalarında özel bir işletme tarafından Bebek deresi mevkiinde ilkel vasıtalarla krom çıkarılmış ve bir miktar ihracaat yapılmış ise de peşi sıra işletme emniyeti ve sağlık tedbirleri alınmadığından hükümet tarafından kapatılmıştır.Köyün ismi Batmantaş olduğuna göre ağırlık ifade eden bu kelimeden hareketle köyde başka cins madenlerin bulunduğu düşünülebilir.Jeolojik arazi oluşumu da bunu ima etmektedir.Bilimsel araştırmalar yapılması gereklidir. Çevrenin tarım ürünleri, verimi: Verim bakımından tarım sahaları; a) Sulak arazi %2 Yıllık verimi %10 b) Taban arazi %30 Yıllık verimi %7-8 c) Kıraç arazi %40 Yıllık verimi %5 d) Ormanlık %25 e) Taşlık %3 Ekilen bitki çeşitleri buğday, arpa, yulaf, fiğ, mercimek, nohut, yonca, korunge olup ayrıca bol miktarda doğal çayırlar vardır.Sebze olarak ancak köylünün kendi ihtiyaçlarını bir dereceye kadar karşılayabilen patates, fasulye, soğan, maydanoz, kabak, mısır ve bir kısım ay çiçeği ekilmekte olup kuytu ve sulu yerlerde yapılmaktadır.Yine bölgede doğal olarak yetişen ebe kömeci, ısırgan, salep, kimyon, nane, kekik ve ğanğal denilen çocukların vitamin kaynağı olan bitkiler vardır. Batmantaş Köyü Karadeniz TV'de çeşitli programlarda yer almıştır.Ayrıca,bazı yıllarda şenlikler düzenlenmiştir.En son şenlik 2008 yılının Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir ve bu şenlik Karadeniz TV'de Öteki Karadeniz adlı programda gösterime sunulmuştur.

Kültür

köyün yemeklerinden keşkek bastı şipsi psihalve helle corbası ayriyeten velibak meşhurdur.

Coğrafya

Tokat merkezine 30 km uzaklıktadır.

İklim

Köyün iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir. kışlar çok soğuk ve yoğun kar yağışlı yazlar sıcak ve kurak geçer kış ortalama sıcaklığı ise -10 -5 dür

Nüfus

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007
2000 152
1997 160

Ekonomi

Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Altyapı bilgileri

Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi var sağlık memuru veya hemşiresi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

Dış bağlantılar

Türkiye portali
 • Yerelnet

Ayrıca bakınız

www.batmantaskoyu.comBatmantaş, Tokat Hakkında Bilgi


Batmantaş, Tokat
Batmantaş, Tokat

Batmantaş, Tokat Hakkında Video


Batmantaş, Tokat konusunu görüntülemektesiniz.
Batmantaş, Tokat nedir, Batmantaş, Tokat kimdir, Batmantaş, Tokat açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru