Babil Sürgünü


Babil Sürgünü ya da Babil Esareti, Yehuda Krallığı'nın Babilliler tarafından M.Ö. 598/7 ve M.Ö. 587/6 yıllarında fethedilmesi sonucu Yahudilerin Babil'e sürülmesi ve buradaki tutsaklık dönemi.[1] Sürgün dönemi, M.Ö. 538'de Babil'in Persler tarafından fethedilmesi ile resmen sona ermiştir. Pers kralı Büyük Kiros (İng: Cyrus) Yahudilerin Filistin'e dönmelerine izin vermiştir.[1]

Tarihçiler, Filistin'deki ayaklanmalar nedeniyle birkaç defa sürgün yaşandığı, tüm Yahudilerin yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmadığı, bir kısım Yahudi'nin sürgün bittikten sonra Babil'de kalmayı tercih ettikleri ve böylece ilk Yahudi diasporasını oluşturdukları konusunda hemfikirdir.[1]

Konu başlıkları

  • 1 Esaretin süresi
  • 2 Notlar
  • 3 Kaynakça
    • 3.1 Dipnotlar

Esaretin süresi

Kitabı Mukaddes'in Yeremya (İng: Jeremiah) bölümünde Babil Sürgünü'nün 70 yıl sürdüğü yazar.[2]

Birçok akademisyen ilk tehcirin M.Ö. 597'de gerçekleştiğini, bu tarihte Kral Yekhanya'nın (İbranice: יְכָנְיָה‎, jəxɔnjɔh) tahttan indirildiğini, ailesi, saray erkanı ve binlerce işçisiyle birlikte sürgün edildiğini söyler. Bu durumda sürgünün süresi yaklaşık 60 yıldır.[1] Bazı akademisyenler ise ilk tehcirin M.Ö. 586'da, Kudüs'ün Nebukadnezar tarafından yakılıp yıkılmasından sonra gerçekleştiğini ve sürgünün 48 yıl sürdüğünü söylerler. Kitabı Mukaddes'teki 70 rakamını doğru kabul edenler ise M.Ö. 608 - 538 ya da M.Ö. 586 - 516 tarihlerini telaffuz ederler. 516 yılı Kudüs Tapınağı'nın yeniden inşa edildiği tarihtir.[1]

Notlar

  • Giuseppe Verdi'nin Nabucco operası Babil Sürgünü'nü konu alır.

Kaynakça

Dipnotlar

  1. ^ a b c d e "Exile Babil Sürgünü." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc.
  2. ^ RAB diyor ki: “Babil'de yetmiş yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. (Yeremya 29:10)
Antik İsrail İsrailoğulları
İsrailoğulları
Reuben • Şimon • Yehuda • İssakar • Zevulun • Dan • Naftali • Gad • Aşer • Benyamin • Levi • Yosef
Menaşe • Efraim
Kabileler
Yöresel:Reuben • Şimon • Yehuda • İssakar • Zebulun • Dan • Naftali • Gad • Aşer • Benyamin • Menaşe¹ • Efraim¹
Geleneksel:Reuben • Şimon • Yehuda • İssakar • Zebulun • Dan • Naftali • Gad • Aşer • Benyamin • Yosef² • Levi²
On İki İsrail Kabilesi • Kayıp On Kabile
¹Sadece Yöresel kabilelere mahsus
²Sadece Geleneksel kabilelere mahsus
Devletler
Birinci İsrail Krallığı • İkinci İsrail Krallığı • Yehuda Krallığı • İsrail Hasmonean (Haşmonayim) Krallığı • Bar Kohba'nın İsrail Devleti
Krallar
Şaul • İşboşet • David • Şlomo
I. Yarovam • Nadav • Baaşa • Elah • Zimri • Omri • Ahav • Ahaziya • Yoram • Yehu • Yehoahaz • Yoaş • II. Yarovam • Zekeriya • Şallum • Menahem • Pekahya • Pekah • Hoşea
Rehav'am • Aviyam • Asa • Yehoşafat • Yehoram • Ahazya • Atalya* • Yoaş • Amatzya • Uziyahu • Yotam • Ahaz • Hezekiya • Menaşe • Amon • Yoşiyahu • Yehoahaz • Yehoyakim • Yekoniya • Tzidkiyahu
Şimon HaTarsi • Yohanan Girhan • Aristobulus I • Aleksander Yanay • Şelomtzion* • Girhan II • Aristobulus II • Matatyahu Antigonus II • Aristobulus III
Şimon Bar Kohba
*Kraliçe
Savaşlar
Birinci Yahudi-Roma savaşı • Kitos Savaşı • Bar Kohba İsyanı
Gallus'a karşı savaş • Herakleios'a karşı ayaklanma • Haşmonayim ayaklanması
Asurluların Kudüs kuşatması (M.Ö. 721) • Kudüs kuşatması (70)
Diğer
Masada • Yahudiye
Kudüs Tapınağı • Ağlama Duvarı • Siloam Havuzu • Hezekiya Tüneli
Babil Sürgünü
Yeşu • On iki casus • Josephus Flavius • Makkabiler (Matatyahu, Yehuda, Yonatan, Şimon)
Kudüs zaman çizelgesi
Musevilik
 Yahudilik Portali
Yahudilik portali
Din portali


Babil Sürgünü Hakkında Bilgi

Babil Sürgünü

Babil Sürgünü
Babil Sürgünü

Babil Sürgünü Hakkında Video


Babil Sürgünü konusunu görüntülemektesiniz.
Babil Sürgünü nedir, Babil Sürgünü kimdir, Babil Sürgünü açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video