Azîz


Hıristiyanlık

İnançlar

Teslis (Üçlü birlik)
Baba Tanrı • Oğul İsa • Kutsal Ruh

Ekümenik Konsiller • Vatikan
Doğu - Batı Kiliselerinin Ayrılması
Haçlı Seferleri • Engizisyon

Protestan Reformu
John Wycliffe • Jan Hus
Martin Luther • Huldrych Zwingli
Jean Calvin

Kişiler

Zekeriya • Vaftizci Yahya
Meryem • İsa

Magi (Üç müneccim)
Kasper • Melhiyor • Baltazar

12 Havari
Petrus • Andreas • Büyük Yakup
Yuhanna • Filipus • Bartalmay
Tomas • Matta • Küçük Yakup
Yehuda (Taday) • Simun
Yehuda (İşkariot) • Matthias

Teoloji

Tek Kutsal ve Apostolik Kilise
Hristiyan İbadeti
Lütuf
Kurtuluş
On Emir

Kitab-ı Mukaddes

Eski Antlaşma
Yeni Antlaşma

İncil

Matta • Markos
Luka • Yuhanna

Apokrif Metinler

Mezhepler

Ortodoksluk
Konstantinopolis Patrikhanesi
İskenderiye Patrikhanesi
Antakya Patrikhanesi
Kudüs Patrikhanesi
Gürcü Ortodoks (Gürcü Patrikhanesi)
Sırp Ortodoks (Sırp Patrikhanesi)
Bulgar Otrodoks (Bulgar Patrikhanesi)
Rus Ortodoks (Moskova Patrikhanesi)
Ukrayna Ortodoks • Romen Ortodoks
Yunan Ortodoks • Kıbrıs Ortodoks
Amerikan Ortodoks
Arnavut Ortodoks • Leh Ortodoks
Çekoslovakya Özerk Ortodoks
Finlandiya Özerk Ortodoks

Katoliklik

Monofizit Kiliseler
Ermeni Apostolik • Süryani Kadim
Kipti Ortodoks • Hint Ortodoks
Habeş Ortodoks • Eritrea Ortodoks

Diofizit Kiliseler
Nasturi • Keldani

Uniat Kiliseler

Protestanlık
Anglikanizm
Kalvenizm

Bayramlar

Epifani • Lent
Paskalya • Pentekost
Advent • Noel

Diğer Dinler

Diğer Dinler

İslam • Musevilik

Azîz (kadın ise azîze), Hıristiyanlıkta iyilikleriyle tanınmış kutsal kişi. Bu unvan Hıristiyan otoritelerince sonradan (genellikle kişi hayatta değilken) verilir. Hıristiyan toplumu için önemli işler başarmış, üstün ahlaklı kişiler sonradan kilise tarafından aziz ilân edilebilir.

Etimoloji

Arapça kökenli azîz sözcüğü ermiş anlamına gelir. Günlük kullanımda sevilen ve sayılan kimseleri tanımlamakta kullanılır. Sözcüğün dişi formlarından "muazzez", Türkçede yaygın bir kadın ismidir.

Tarihçe

İsa için Yeni Ahit’te kullanılmayan bu sıfat, Paulusun mektupları ile Vahiy kitabında İsa’ya inananlar için “mukaddes” anlamında kullanılmıştır. Hristiyan inancındaki bazı önemli azizler ve yortu günleri şu şekildedir:

 • Agatha (5 Şubat)
 • Bohemialı Agnes (2 Mart)
 • Romalı Agnes - Bakirelerin koruyucusu - (21 Ocak)
 • Aidan (31 Ağustos)
 • Alban (20 Haziran)
 • Albertus Magnus (15 Kasım)
 • Alexander Nevsky (23 Kasım)
 • Aloysius Gonzaga (21 Haziran)
 • Ambrose (7 Aralık)
 • Andrew - İskoçya ile Rusya’nın koruyucusu - (30 Kasım)
 • Anne - Britanya ile Quebec’in koruyucusu - (26 Temmuz)
 • Anselm (21 Nisan)
 • Mısırlı Anthony (17 Ocak)
 • Padualı Anthony (13 Haziran)
 • Athanasius (2 Mayıs)
 • Canterburyli Augustine (26 Mayıs)
 • Hippolu Augustine (28 Ağustos)
 • Barnabas (11 Haziran)
 • Bartholomew - deri tabaklayanların koruyucusu - (24 Ağustos)
 • Basil (14 Haziran)
 • Bede (27 Mayıs)
 • Benedict (11 Temmuz)
 • Bernadette (18 Şubat)
 • Bernard (20 Ağustos)
 • Aostalı Bernard (28 Mayıs)
 • Bonaventura (15 Temmuz)
 • Boniface (5 Haziran)
 • Brendan (16 Mayıs)
 • İrlandalı Bridget (1 Şubat)
 • İsveçli Bridget (23 Temmuz)
 • Bruno (6 Ekim)
 • Campion (25 Ekim)
 • Alexandrialı Catherine (25 Kasım)
 • Sienalı Catherine (29 Nisan)
 • Cecilia - Kilise müziğinin koruyucusu - (22 Kasım)
 • Charles Borromeo (4 Kasım)
 • Christopher - yolcuların koruyucusu - (25 Temmuz)
 • Clare (11 Ağustos)
 • Alexandrialı Clement (5 Aralık)
 • Romalı Clement (23 Kasım)
 • Ionalı Columba (9 Haziran)
 • Crispin (25 Ekim)
 • Cuthbert (20 Mart)
 • Cyprian (16 veya 26 Eylül)
 • Cyril (14 Şubat-Batı Kilisesi -, 11 Mayıs - Doğu Kilisesi)
 • Alexandria’lı Cyril (9 Şubat)
 • David/Dewi -Gallerin koruyucusu- (1 Mart)
 • Denys-Fransa’nın koruyucusu- (9 Ekim)
 • Dominic (8 Ağustos)
 • Dunstan (19 Mayıs)
 • Abingdon’lu Edmund (16 Kasım)
 • Edmund -şehit- (20 Kasım)
 • Edward -günah çıkartan papaz- (13 Ekim)
 • Edward -şehit- (18 Mart)
 • Elizabeth (5 Kasım)
 • Elizabeth -Macar- (17 Kasım)
 • Elmo/Erasmus (2 Haziran)
 • Ethelbert (25 veya 26 Şubat)
 • Assisi’li Francis (4 Ekim)
 • Sales’li Francis (24 Ocak)
 • Francis Xavier (3 Aralık)
 • Geneviève (3 Ocak)
 • George - İngiltere’nin koruyucusu- (23 Nisan)
 • Gertrude (16 Kasım)
 • Sempringham’lı Gilbert (4 Şubat)
 • Giles (1 Eylül)
 • Gregory -Büyük- (3 Eylül)
 • Nazianzus’lu Gregory of (2 Ocak -Batı Kilisesi, 25 ve 30 Ocak - Doğu Kilisesi)
 • Nyssa’lı Gregory (9 Mart)
 • Tours’lu Gregory (17 Kasım)
 • Helena (21 Mayıs - Doğu Kilisesi, 18 Ağustos-Batı Kilisesi)
 • Hilary (13 Ocak)
 • Hilda (17 Kasım)
 • Bingen’li Hildegard (17 Eylül)
 • Ignatius Loyola (31 Temmuz)
 • Irenaeus (28 Temmuz-Batı Kilisesi, 23 Ağustos -DoğuKilisesi)
 • Seville’li Isidore (4 Nisan)
 • James -Büyük- (25 Temmuz)
 • James -Adil- (1 Mayıs)
 • James -Küçük- (1 Mayıs-Batı Kilisesi, 9 Ekim-Doğu Kilisesi)
 • Jerome (30 Eylül)
 • Joachim (26 Temmuz)
 • Joan of Arc, Jeanne d'Arc (30 Mayıs)
 • John -Baptist- (24 Haziran (doğum), 29 Haziran (ölüm)
 • John Chrysostom (27 Ocak)
 • John of the Cross -İspanyol- (14 Aralık)
 • Damascus’lu John/John Damascene (4 Aralık)
 • Evangelist John (27 Aralık)
 • Joseph (19 Mart)
 • Jude (28 Ekim)
 • Justin (1 Haziran)
 • Kentigern/Mungo (13 Ocak)
 • Kevin (3 Haziran)
 • Laurence (10 Ağustos)
 • Laurence O'Toole (14 Kasım)
 • Leo -Büyük- (18 Şubat -Doğu Kilisesi, 10 Kasım-Batı Kilisesi)
 • Leonard (6 Kasım)
 • Louis (25 Ağustos)
 • Lucy (13 Aralık)
 • Luke (18 Ekim)
 • Malachy (3 Kasım)
 • İskoçyalı Margaret (16 Kasım)
 • Maria Goretti (6 Temmuz)
 • Mark (25 Nisan)
 • Martha (29 Temmuz)
 • Martin de Porres (5 Kasım)
 • Tours’lu Martin -Fransa’nın koruyucusu - (11 Kasım)
 • Mary, Bakire Meryem (1 Ocak - (Roman Katolik Kilisesi-, 25 Mart, 15 August, 8 Eylül)
 • Mary/Maria Magdalene (22 Temmuz)
 • Matthew (21 Eylül)
 • Matthias (14 Mayıs -Batı Kilisesi-, 9 Ağustos - Doğu Kilisesi)
 • Methodius (14 Şubat -Batı Kilisesi, 11 Mayıs - Doğu Kilisesi)
 • Michael (29 Eylül)
 • Monica (27 Ağustos)
 • Neot (31 Temmuz)
 • Nicholas - çocukların, denizcilerin, Yunanistan’ın, Rusya’nın koruyucusu- (6 Aralık)
 • Ninian (16 Ağustos)
 • Olaf -Norveç’in koruyucusu- (29 Temmuz)
 • York’lu Oswald (28 Şubat)
 • Patrick -İrlanda’nın koruyucusu- (17 Mart)
 • Paul (29 Haziran)
 • Peter (29 Haziran)
 • Philip (1 Mayıs)
 • Evangelist Philip (6 Haziran)
 • Polycarp (23 Şubat)
 • Sebastian (20 Ocak)
 • Sergius (25 Eylül)
 • Silas (13 Temmuz)
 • Simeon Stylites (5 Ocak-Batı Kilisesi, 1 Eylül -Doğu Kilisesi)
 • Simon (28 Ekim)
 • Cracow’lu Stanislaus -Polonya’nın koruyucusu- (11 Nisan)
 • Stephen (26 Aralık -Batı Kilisesi-, 27 Aralık -Doğu Kilisesi)
 • Stephen -Macar- (2 Eylül veya (Macaristan’da) 20 Ağustos)
 • Swithin (2 Temmuz)
 • Ávila’lı Teresa (15 Ekim)
 • Lisieux’lu Teresa (1 Ekim)
 • Thomas (21 Aralık)
 • Thomas à Becket (29 Aralık)
 • Thomas Aquinas (28 Ocak)
 • Thomas More (22 Haziran)
 • Timothy (22 Ocak -Doğu Kilisesi-, 26 Ocak -Batı Kilisesi)
 • Titus (23 Ağustos -Doğu Kilisesi-, 6 Şubat -Batı Kilisesi)
 • Ursula (21 Ekim)
 • Valentine (14 Şubat)
 • Veronica
 • Vincent de Paul (27 Eylül)
 • Saragossalı Vincent (22 Ocak)
 • Vitus (15 Haziran)
 • Vladimir (15 Temmuz)
 • Wenceslas(28 Eylül)
 • Wilfrid (12 Ekim)

Kaynakça

 1. ^ a b "aziz." Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Eylül 2012.
 2. ^ "muazzez." Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu. Erişim: 6 Eylül 2012.
 3. ^ Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınevi. Ankara, 2009. ISBN 978-605-5738-26-6 s.171, 783
 4. ^ Özhan Öztürk. Folklor ve Mitoloji Sözlüğü. Phoenix Yayınevi. Ankara, 2009. ISBN 978-605-5738-26-6 s.783-785


Azîz Hakkında Bilgi

Azîz

Azîz
Azîz

Azîz Hakkında Video


Azîz konusunu görüntülemektesiniz.
Azîz nedir, Azîz kimdir, Azîz açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru