Thu . 19 May 2019

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

avusturya-macaristan imparatorluğu yönet, avusturya-macaristan imparatorluğun
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Orta Avrupa'da hüküm süren ve I. Dünya Savaşından sonra yıkılan bir imparatorluktur. Bu imparatorluğu Avrupa'nın birçok ülkesinde hüküm süren Habsburg Hanedanı yönetmiştir. Avusturya ve Macaristan aslında içişlerinde bağımsız olan iki ayrı ülkeydiler. Fakat dışişleri açısından tek bir Habsburg İmparatoru tarafından yönetilmekteydiler. Resmî para birimi Kron'du.

Konu başlıkları

 • 1 Devletin tarihi
  • 1.1 İmparatorluktan önce
  • 1.2 1. Dünya Savaşı
   • 1.2.1 Doğu Cephesi
   • 1.2.2 İtalya Cephesi
  • 1.3 Dağılış
 • 2 Nüfus ve Din (1910)
  • 2.1 Diller
   • 2.1.1 Avusturya'daki Diller
  • 2.2 Dinler
 • 3 Eyâletler
 • 4 Ayrıca bakınız

Devletin tarihi

İmparatorluktan önce

Habsburgların Avusturya'daki egemenliği 1282 yılına kadar uzanır. 1806 yılına kadar Avusturya bölgesi Kutsal Roma İmparatorluğunun bir parçasıydı ve Arşidüklük olarak kabul ediliyordu. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun etkinliği azaldıkça Avusturya arşidükleri bağımsız olarak hareket etmeye başladılar. 1806 yılında, Arşidük Franz kendini imparator (kayzer) ilan etti (Avusturya İmparatorluğu).

1866'da Prusya-Avusturya Savaşı yenilgisi ve Alman Konfederasyonunun dağılmasından sonra prestijini kaybeden Avusturya İmparatorluğu 1867 yılında da Macaristan'la birleşerek Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nu kurdular. 1878 yılında Bosna-Hersek'i işgal ederek 1909 yılında ilhak etmişti.

1. Dünya Savaşı

Ana maddeler: I. Dünya Savaşı, Doğu Cephesi (I. Dünya Savaşı), ve İtalya Cephesi (I. Dünya Savaşı)

1. Dünya Savaşı, Avusturya-Macaristan Veliahtı Ferdinand'ın, Sırp öğrencisi Gavrilo Princip tarafından vurulmasıyla patlak verdi.

Doğu Cephesi

Savaşın hemen başında Ruslar, devletin Galiçya bölgesini ele geçirdi. Ama 1915 ve 1916 yıllarında, Alman, Osmanlı ve Bulgar desteğiyle bu bölge geri alındı.

İtalya Cephesi

1914-1917 yılları arasında, iki devlet karşılıklı olarak birbirne saldırdı. Ancak, iki devletin de hiçbir kazancı olmadı. Üstüne üstlük, fazla miktarda asker kaybı yaşadılar. 1917 yılında Alman desteğinin gelmesi, Avusturyalıların cephede üstün gelmesini sağladı. Ancak 1918 yılında, İtalyanların sert saldırıları nedeniyle, Avusturya kazandığı toprakları iade etmesine neden oldu.

Dağılış

İtilaf Devletleri ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu arasında, 3 Kasım 1918 tarihinde Villa Giusti Antlaşması ile ateşkes sağlanmıştı. İmzalayanlar: Pietro Badoglio ve Viktor Weber Edler von Webenau. 11 Kasım 1918 tarihinde de Almanya ile yapılan Rethondes Antlaşması ile Batı Cephesi'nde silahlar susmuştur. Aynı sıralarda Habsburg Hanedanı tahttan çekilmiş ve 12 Kasım 1918 tarihinde Viyana'da oluşturulan Geçici Ulusal Meclis, Avusturya'da cumhuriyet ilan etmiştir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu böylece Avusturya ve Macaristan olmak üzere bağımsız cumhuriyetler haline gelmiştir.

Villa Giusti Antlaşması, bir ateşkes antlaşmasıdır. I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Avusturya ile İtilaf Devletleri arasındaki antlaşma ise St. Germain Antlaşması'dır. Antlaşma 10 Eylül 1919 tarihinde imzalanmıştır.

Nüfus ve Din (1910)

Diller

Avusturya tarihi
Antik Çağlar
 • Hallstatt kültürü
 • Noricum
 • Marcha Orientalis
 • Babenberg Hanedanı
 • Privilegium Minus
Habsburg Dönemi
 • Habsburg Hanedanı
 • Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu
 • Avusturya Arşidüklüğü
 • Habsburg Monarşisi
  • I. Viyana Kuşatması
  • II. Viyana Kuşatması
 • Avusturya İmparatorluğu
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  • Maria Theresia
  • I. Franz Joseph
I. Dünya Savaşı
 • Arşidük Ferdinand Suikastı
 • I. Dünya Savaşı
Savaşlar arası
 • Alman Avusturya
 • Birinci Avusturya Cumhuriyeti
 • Avusturya Faşizmi
 • Avusturya'nın ilhakı
II. Dünya Savaşı
 • III. Reich ile birleşme
 • II. Dünya Savaşı
Savaşlar sonrası
 • Müttefiklerin işgali altında Avusturya
 • İkinci Avusturya Cumhuriyeti
Bu şablonu:
 • gör
 • tartış
 • değiştir
Macaristan tarihi
Antik Çağlar
 • Pannonia
 • Macarlardan önce Macaristan
Orta Çağ
 • Macaristan Krallığı
  • Arpad Hanedanı
  • Vata pagan ayaklanması
  • Mohaç Savaşı
Yeni Çağ
 • Macaristan'da Osmanlı dönemi
 • Erdel Beyliği
 • 18. ve 19. yüzyılda Macaristan
 • 1848 Devrimleri
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • Macar Sovyet Cumhuriyeti
 • Dünya Savaşları arasında Macaristan
 • II. Dünya Savaşı
Komünizm
 • Macaristan Halk Cumhuriyeti
 • Macar Devrimi
Diğer Konular
 • Macaristan'ın askeri tarihi
 • Székely halkının tarihi
 • Macar Yahudilerinin tarihi
 • Macar Müziği tarihi
 • Erdel tarihi
Bu şablonu:
 • gör
 • tartış
 • değiştir
Dil Salt Yüzde
Almanca 12.006.521 %23,36
Macarca 10.056.315 %19,57
Çekçe 6.442.133 %12,54
Lehçe 4.976.804 %9,68
Sırpça ve Hırvatça 4.380.891 %8,52
Ukraynaca 3.997.831 %7,78
Rumence 3.224.147 %6,27
Slovakça 1.967.970 %3,83
Slovence 1.255.620 %2,44
İtalyanca 768.422 %1,50
diğer 2.313.569 %4,51
Toplam 51.390.223 %100,00

Avusturya'daki Diller

Eyâlet En çok konuşulan dil diğer diller
Bohemya Çekçe (%63,2) Almanca (%36,8)
Dalmaçya Hırvatça (%96,2) İtalyanca (%2,8)
Galiçya andac ca sevde (%58,6) Ukraynaca (%40,2)
Aşağı Avusturya Almanca (%95,9) Çekçe (%3,80)
Yukarı Avusturya Almanca (%99,7)
Bukovina Ukraynaca (%38,4) Rumence (%34,4), Almanca (%21,2), Lehçe (%4,6)
Karintiya Almanca (%78,6) Slovence (%21,2)
Krayn Slovence (%94,4) Almanca (%5,4)
Salzburg Almanca (%99,7)
Silezya Almanca (%43,9) Lehçe (%31,7), Çekçe (%24,3)
Steiermark Almanca (%70,5) Slovence (%29,4)
Moravya Çekçe (%71,8) Almanca (%27,6)
Tirol Almanca (%57,3) İtalyanca (%42,1)
Küstenland Slovence (%37,3) İtalyanca (%34,5), Hırvatça (%24,4), Almanca (%2,5)
Vorarlberg Almanca (%95,4) İtalyanca (%4,4)

Dinler

Din haritası (Andrees Allgemeiner Handatlas)
Din/Mezhep Avusturya-Macaristan Avusturya Macaristan Bosna-Hersek
Katolikler %76,6 %90,9 %61,8 %22,9
Protestanlık %8,9 %2,1 %19 %0
Sırp Ortodoksları %8,7 %2,3 %14,3 %43,5
Yahudilik %4,4 %4,7 %4,9 %0,6
İslam %1,3 %0 %0 %32,7Eyâletler

Avusturya-Macaristan

1. Bohemya, 2. Bukovina, 3. Karintiya, 4. Krayn, 5. Dalmaçya, 6. Galiçya, 7. Küstenland, 8. Aşağı Avusturya, 9. Moravya, 10. Salzburg, 11. Silezya, 12. Steiermark, 13. Tirol, 14. Yukarı Avusturya, 15. Vorarlberg; 16. Macaristan Krallığı, 17. Hırvatistan ve Slovenya Krallığı; 18. Bosna-Hersek
Avusturya-Macaristan 1914
Cisleytanya 1910
Eyâlet Başkent Yüzölçümü (km²) Nüfus
Bohemya Kraliyeti Prag (224.000) 51.948 6.769.000
Dalmaçya Kraliyeti Zara/Zadar (14.000) 12.833 646.000
Galiçya ve Lodomerya Kraliyeti Lemberg (206.000) 78.493 8.025.000
Aşağı Avusturya Arşidukalığı Viyana (2.031.000) 19.822 3.532.000
Yukarı Avusturya Arşidukalığı Linz (71.000) 11.981 853.000
Bukovina Dukalığı Czernowitz (87.000) 10.442 800.000
Karintiya Dukalığı Klagenfurt (29.000) 10.327 396.000
Krayn Dukalığı Laibach (47.000) 9.955 526.000
Salzburg Dukalığı Salzburg (36.000) 7.153 215.000
Yukarı ve Aşağı Silezya Dukalığı Troppau (31.000) 5.147 757.000
Steiermark Dukalığı Graz (152.000) 22.426 1.444.000
Moravya Margravyası Brünn (126.000) 22.222 2.622.000
Tirol Prens Kontluğu Innsbruck (53.000) 26.683 946.000
Küstenland Trieste (161.000) 7.969 895.000
Vorarlberg Bregenz (9.000) 2.601 145.000
Transleytanya 1910
Eyâlet Başkent Yüzölçümü (km²) Nüfus
Macaristan Krallığı Budapeşte (882.000) 282.297 18.265.000
Hırvatistan ve Slovenya Krallığı Zagreb (80.000) 42.534 2.622.000
Fiume Fiume (39.000) 21 48.800
Birlikte Yönetim 1910
Eyâlet Başkent Yüzölçümü (km²) Nüfus
Bosna-Hersek Saraybosna (52.000) 51.082 1.932.000

Ayrıca bakınız

 • Avusturya tarihi
 • Macaristan tarihi


avusturya-macaristan imparatorluğu yönet, avusturya-macaristan imparatorluğun


Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Hakkında Bilgi

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu


 • user icon

  Avusturya-Macaristan İmparatorluğu beatiful post thanks!

  29.10.2014


Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu konusunu görüntülemektesiniz.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu nedir, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kimdir, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Koçköy, İspir

Koçköy, İspir

Koçköy, Erzurum ilinin İspir ilçesine bağlı bir köydür. Konu başlıkları 1 Tarihçe 2 Kültür 3 Co...
Hamam (film)

Hamam (film)

Hamam, İspanyol-İtalyan-Türk ortak yapımı 94 dakikalık bir film. Fimin yönetmenliğini Ferzan Özpetek...
Harvey

Harvey

Harvey, başrolde James Stewart' ın yer aldığı, Henry Coster tarafından yönetilmiş 1950 tarihli bir A...
NGC 1311

NGC 1311

Koordinat: 03s 20d 06,7sn; -52º 11' 14″ NGC 1311 Gözlem verisi Dönem J2000 Takımyıldız Saat...