Avrupa'nın ekonomik tarihi


Mikroekonomi · Makroekonomi
Ekonomik düşünce tarihi
Metodoloji · Heterodoks

Teknikler

Matematiksel · Ekonometri
Deneysel · Milli muhasebe

Dalları ve alt dalları

Davranışsal · Kültürel · Çevresel
Büyüme · Gelişme · Tarih
Uluslararası · Ekonomik sistemler
Monetarizm ve Finansal ekonomi
Kamu ve Refah ekonomisi
Sağlık · Çalışma · Yönetimsel
İşletme · Bilgi · Oyun kuramı
Endüstriyel organizasyon · Hukuk
Tarım · Doğal kaynak · Ekolojik
Kent · Kırsal · Bölgesel
Ekonomik coğrafya

Listeler

Kategoriler · Başlıklar · Ekonomistler

Ekonomi İdeolojileri 

Anarşizm · Kapitalizm
Komünizm · Korporatizm
Faşizm · Solidarizm
Piyasa sosyalizmi · Devletçilik · Merkantilizm
Sanayi korumacılığı  · Sosyalizm
Sendikacılık · Üçüncü görüş

Ekonomi:Kavram ve Tarihi Bu şablonu:
 • gör
 • tartış
 • değiştir

Avrupa'nın ekonomik tarihi, Avrupa kıtasının geçmişte yaşadığı ekonomik olguların nasıl geliştiği ve bunun dönemlerini açıklar.

Konu başlıkları

 • 1 Ortaçağ’da Rönesans ve toplumların birbirini etkilemeye başlaması
  • 1.1 Çatışmalar sonucu teknolojik gelişmeler
  • 1.2 El sanatlarında gelişmeler ve şehirlerin büyümesi
  • 1.3 Ortaçağın sonlarına doğru Ekonomik Rönesans
 • 2 Ticari devrim
 • 3 Atlantik köle ticareti
 • 4 Sanayi Devrimi
 • 5 Sömürgecilik
 • 6 I. Dünya Savaşı
 • 7 II. Dünya Savaşı öncesi Almanya ve Büyük Buhran
 • 8 II. Dünya Savaşı
 • 9 II. Dünya Savaşı sonrası
 • 10 Avro Para Birimi
 • 11 Ayrıca bakınız
 • 12 Dış bağlantılar
  • 12.1 Mesleki topluluklar
  • 12.2 Tarihsel istatistikler

Ortaçağ’da Rönesans ve toplumların birbirini etkilemeye başlaması

Çatışmalar sonucu teknolojik gelişmeler

Vikinglerin ve Haçlıların Ortadoğu’da gerçekleştirdikleri seferler sayesinde, 8. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar olan dönemde, uzak diyarlara deniz yolu ile seyahat edilmesi için teknolojik gelişmeler hızlandı. Özellikle gemi inşaat teknolojisindeki gelişmeler Avrupa’dan daha uzak mekanlara seyahat imkânını ve malların taşınmasının kolaylaşmasını da beraberinde getirdi.

El sanatlarında gelişmeler ve şehirlerin büyümesi

11. yüzyıl ile 13. yüzyıllar arası çiftçiler ve ufak çaplı üretim yapanların şehirler ile temasları, önceki dönemlere göre, oldukça belirgin bir artış gösterdi. Bu de şehirlerin büyümesinde önayak olan unsurlardan birini oluşturdu. Bu dönemde ağırlıklı olarak İngiltere, Flandre, Fransa, Almanya ve kuzey İtalya’daki şehirler büyüme kaydetmişlerdir.

Bu dönemdeki ekonomik sistem, kapitalizmin erken ve ilk aşaması olan, ticari kapitalizmidir (İngilizce: Merchant capitalism).Bu sistem ihracat yapanlar ve o dönemdek finans sektörü tarafından desteklenmiştir. Ticari kapitalizm 18. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş, yerini merkantilizm adı verilen endüstriyel kapitalizme bırakmıştır.

Ortaçağın sonlarına doğru Ekonomik Rönesans

Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’ndeki daha uzak coğrafi mekanlara gidilebilmesi sayesinde 13. yüzyıldan itibaren bu bölgede, özellikle Hansa Birliği’nde, ekonomik gelişmeler hızla artmıştır. Hansa Birliği’nin bu bölgedeki monopolisi bu iki deniz arasında yer alan şehirlerin birbirleri ile ticari ilişkileri geliştirebilmesine olanak sağlamıştır.

Bu dönemde, farklı şehir devletlerinini farklı presnler tarafından yönetildiği İtalya yarımadasında da ticaret hızla gelişmeye başlamıştır. 13. yüzyıl Akdeniz Avrupası’nın deniz ticaretinde Ceneviz ve Venedik limanlarının en önemli limanlar olması sayesinde İtalya zenginleşmiş ve İtalyan Rönesansı’nın gelişmesini hızlandırmıştır.

Ticari devrim

Ana madde: Merkantilizm

Avrupa’da 16. yüzyılın başlarından 19. yüzyılın ilk yıllarına kadarki 300 senelik bir döneme hakim olan Merkantilizm ticaret kavramı, bu zaman aralığında da kendi içinde değişim göstermiştir. 18. yüzyılın sonlarına doğru liberal düşüncenin iyice hakim hale geldiği Merkantilist çağ, Klasik Teori’nin de öncülüğünü yapmış, ulus devletin kurulmasına ön ayak olmuştur.

Atlantik köle ticareti

Ana maddeler: Atlantik köle ticareti ve Kölelik

Atlantik köle ticareti, daha çok Afrika kıtası’ndan Yeni Dünya’ya Afrikalıların köle olarak, zorla götürülmesi dönemidir. 16. yüzyıl ile 19. yüzyıllar arasından sürmüştür.

Sanayi Devrimi

Ana madde: Sanayi Devrimi

Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinaların makinalaşmış endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir.

Sömürgecilik

Ana madde: Sömürgecilik

Doğu ve Batı yarımkürelerindeki Avrupa sömürgeciliği Afrika kıtası ile başlamış, sonra diğer kıtalara yayılmıştır. Birçok Avrupa ülkesi sömürgecilik siyaseti izlemesine rağmen bunlar arasında en başta gelenleri Britanya İmparatorluğu, İspanyol İmparatorluğu, Fransız Sömürge İmparatorluğu ve Portekiz İmparatorluğu’dur.

I. Dünya Savaşı

Ana madde: I. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı öncesi Almanya ve Büyük Buhran

Ana madde: Büyük Buhran

II. Dünya Savaşı

Ana maddeler: II. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı’nda Avrupa Cephesi

II. Dünya Savaşı sonrası

Avro Para Birimi

Ana maddeler: Avro ve Avro Alanı

Ayrıca bakınız

 • Avrupa ekonomisi
 • Büyük Buhran
 • Antik Yunanistan'da ekonomi
 • Japonya'nın ekonomik tarihi
 • 1948 Türkiye İktisat Kongresi

Dış bağlantılar

Mesleki topluluklar

 • Economic History Society (UK), publisher of the Economic History Review
 • Economic History Association (US), publisher of the Journal of Economic History
 • The European Association for Banking and Financial History e. V., publisher of the Financial History Review
 • International Economic History Association (IEHA)

Tarihsel istatistikler

 • Groningen Growth and Development Centre Total Economy Database -Series on GDP, Population, Employment, Hours worked, GDP per capita and productivity (per person and per hour) from 1950 up to 2006
 • Global Finance data series
 • Historicalstatistics.org - Links to historical economic statistics for different countries and regions.
 • Maddison (2006), The World Economy, OECD, Paris.


Avrupa'nın ekonomik tarihi Hakkında Bilgi


Avrupa'nın ekonomik tarihi
Avrupa'nın ekonomik tarihi

Avrupa'nın ekonomik tarihi Hakkında Video


Avrupa'nın ekonomik tarihi konusunu görüntülemektesiniz.
Avrupa'nın ekonomik tarihi nedir, Avrupa'nın ekonomik tarihi kimdir, Avrupa'nın ekonomik tarihi açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru