Atatürk'ün Bursa Nutku


Bursa Nutku, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 5 Şubat 1933 günü Bursa'da yaptığı nutuktur. Nutkun yapıldığı belirtilen tarihten on dört sene sonra ilk kez 1947'de Rıza Ruşen Yücer böyle bir nutkun yapıldığını savunmuştur. Bununla birlikte, nutkun hiç yapılmadığını iddia edenler olduğu gibi (Kılıç Ali, Yusuf Hikmet Bayur), Bursa Nutku'nun varlığının şüpheli olduğunu söyleyenler de vardır (Süleyman Demirel).

Konu başlıkları

  • 1 Protesto Yürüyüşü
  • 2 Nutuk Üzerinde Yapılan Tartışmalar
  • 3 Ayrıca bakınız
  • 4 Kaynakça

Protesto Yürüyüşü

Şubat 1933'te Bursa Ulu Cami'de Türkçe ezan okunur. Cemaat, cuma namazından çıkışta topluca Evkaf Müdürlüğü’ne gidip, ‘Niye ezan Arapça okunmuyor?’ diye sormuş, cevap alamayınca aynı niyetle valilik binasına yürümüştür. Heyecana kapılan valilik memurları olayı kolluk kuvvetlerine bildirirler. O esnada Atatürk bir yurt gezisi kapsamında İzmir'deyken, kendisine acil telgraf gelir. Telgrafta, Bursa Ulu Cami'de toplanan bir grubun Türkçe ezan okunmasına karşı bir ayaklanma girişiminde bulundukları ve Bursa Valiliği'ni bastıkları haber verilir. İzmir gezisini iptal eden Atatürk, Bursa'ya gider ve ayaklanma olmadığını öğrenir, ayrıca Anadolu Ajansı'na yatıştırıcı bir açıklamada bulunur. Daha sonra, Çekirge yolu üzerinde bulunan bir köşkte Atatürk'ün katıldığı bir akşam yemeğinde bir kişi Atatürk’e cemaatin yürüyüşü ile ilgili : "Bursa gençliği olayı hemen bastıracaktı, fakat zabıtaya ve adliyeye olan güveninden ötürü..." şeklinde bir söz sarfetmesi üzerine Atatürk konuşmakta olan kişinin sözünü keser ve "Bursa Nutku" diye anılan konuşmayı yapar.

Nutuk Üzerinde Yapılan Tartışmalar

Bu konuşmayla ilgili olarak Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, "Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi" adlı kitabında şu yorumu yapar: "Tarihte bu sözleri söyleyebilen bir başka devrimci çıkmış mıdır? Başında bulunduğu devletin bile 'zaaf' içinde olabileceğini düşünen, geleceğin siyasal iktidarlarından kuşkulanabilen, ama gençliğe böylesine 'sınırsız' bir güven besleyen, böylesine 'çek' veren, gençliği böylesine 'son çare' olarak gören bir devrimci yoktur! Ve Atatürk, hem gelecek iktidarlar hem de gençlik konusunda yanılmamıştır."

Bursa Nutku, ölümünden sonra 1975 yılında Cafer Tanrıverdi tarafından yazılı metin olarak halka dağıtıldı. Bursa Nutku hakkında bir soruşturma açıldı, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen davada, bilirkişiye başvuruldu. Dönemin Türk Tarih Kurumu Başkanı Enver Ziya Karal ve Öğretim Üyesi Sami N. Özerdim mahkemeye Bursa Nutku metninin Atatürk'e ait olduğuna dair görüş ve belge sundular. Mahkeme, sadece bu bilirkişilerin görüşü paralelinde karar aldı. .

Ayrıca bakınız

  • Atatürk İlkeleri
  • Önemli olaylarla Atatürk

Kaynakça

  1. ^ "Bir gizli irtica hayaleti olarak ‘Ata’nın Bursa Nutku’". Mustafa Armağan "Tarihle Birlikte Düşünmek". 15 Ekim 2006. http://www.mustafaarmagan.com.tr/bir-gizli-irtica-hayaleti-olarak-atanin-bursa-nutku.html. Erişim tarihi: 20 Eylül 2010. 
  2. ^ Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, Ahmet Taner Kışlalı
  3. ^ "Atatürk'ün Bursa Nutku (Tanık ve Belgelerle), Reşit Ülker, Cumhuriyet Gazetesi Kitapları"


Atatürk'ün Bursa Nutku Hakkında Bilgi


Atatürk'ün Bursa Nutku
Atatürk'ün Bursa Nutku

Atatürk'ün Bursa Nutku Hakkında Video


Atatürk'ün Bursa Nutku konusunu görüntülemektesiniz.
Atatürk'ün Bursa Nutku nedir, Atatürk'ün Bursa Nutku kimdir, Atatürk'ün Bursa Nutku açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video