Askerî Yargıtay


Askerî Yargıtay, askerî adli mahkemeler tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Ayrıca, askerlerin yasayla belirlenmiş kimi davalarına ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar. Askerî Yargıtay üyeleri, birinci sınıf askerî hâkimler arasından seçilir. Askerî Yargıtay Genel Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla, her boş yer için üçer aday belirlenir. Belirleyici seçimi cumhurbaşkanı bu adaylar arasından yapar. Askerî Yargıtay başkanı, başsavcısı, ikinci başkanı ve daire başkanları Askerî Yargıtay üyeleri arasından rütbe ve kıdem sırasına göre atanır. Askeri Yargıtay Başkanı her sene toplanan Yüksek Askeri Şura tarafından, üyeler arasından birinin generalliğe veya amiralliğe yükseltilmesi ile seçilir. Askerî Yargıtay’ın kuruluşu, işleyişi, üyelerinin disiplin ve özlük işleri, mahkemelerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hizmetlerinin gerekleri, yasayla düzenlenir. Anayasada belirtildiği üzere cezai sorumluluklarından kaynaklanan yargılamaları Anayasa Mahkemesi üyelerinden oluşan, Yüce Divan tarafından gerçekleştirilir.

Dış bağlantılar

  • Türkiye Cumhuriyeti Askeri Yargıtay Başkanlığı resmî sitesi


Askerî Yargıtay Hakkında Bilgi

Askerî Yargıtay

Askerî Yargıtay
Askerî Yargıtay

Askerî Yargıtay Hakkında Video


Askerî Yargıtay konusunu görüntülemektesiniz.
Askerî Yargıtay nedir, Askerî Yargıtay kimdir, Askerî Yargıtay açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video