Ahmet Teküder


Ahmet Teküder, (تكودار احمد Tegüder Aḥmad, Sultan Ahmad olarak da bilinir) 1282 - 1284 arasında hüküm sürmüştür) İlhanlı sultanıydı, Hülagü'nün oğlu ve Abaka'nın kardeşiydi. Nikolas Teküdar Han adıyla Nesturi Hıristiyan olarak dünyaya gelen Teküdar sonradan İslam dinini benimseyip adını Ahmet Teküder olarak değiştirmiştir.

Teküder 1282'de tahta çıktığında İlhanlı devletini bir sultanlığa dönüştürdü. Bununla birlikte Budizmi ve Nesturi Hristiyanlığı engellemek adına bu dinlerin itibarlı görevlilerine karşı bir dizi eziyet yapmaya kalkışmıştır. Ancak Horasan valisi olan yeğeni Argün de bir Budistti ve Yüen Hanedanı imparatoru Kubilay Handan yardım istedi. Marco Polo'nun aktardığına göre tüm Moğolların büyük Hanı Kubilay Han bu duruma çok öfkelenmiştir.

Argün cevap alamayınca Teküdar'e savaş açtı. Teküder Memlük Sultanından yardım istedi ama sultan ona yardım etmedi. Küçük bir orduya sahip olan Teküder Argün'ün büyük ordusu karşısında yenildi ve 10 Ağustos 1284'te idam edildi.

Dipnotlar

Ayrıca bakınız

 • İlhanlılar İmparatorluğu

Dış kaynaklar

 • Reşîdüddin. Câmlcu't-tevârih [524], Baku 1958, III, 165, 194;
 • Aksarâyî, Müsâmeretü'l-ahbâr [525]. Ankara 1944, s. 136, 141;
 • Vassâf, Târih, Bombay 1269/1853, s. 105, 136;
 • A. A. Alizâde, Sotsial-no-Ekonomiçeskaya İ Potitiçeskaya İstoriya Azerbaycana XIII-XIV vv, Baku 1956, bk. İndeks;
 • B. Spuler. İran Moğolari [526], Ankara 1957, s. 89, 98;
 • Abbas İkbâl, Târih-i Moğul, Tahran 1341 hş. 1962, bk. İn­deks;
 • Chır, V, 364-368;
 • Faruk Sümer, “Tekü­der”, İA, Xll/1, s. 144, 145;
 • P. Jackson. “Ahmad Taküdâr”, Elr., I, 661, 662. [527]
 • Atwood, Christopher P. (2004). The Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire. Facts on File, Inc. ISBN 0-8160-4671-9.
 • David Morgan, The Mongols


Önce gelen:
Abaka Han
(1262 - 1282)

İlhanlılar İmparatorluğu
Hulagu Hanedanı

(1282 - 1284)
Sonra gelen:
Argun Han
(1284 - 1291)


Ahmet Teküder Hakkında Bilgi

Ahmet Teküder

Ahmet Teküder
Ahmet Teküder

Ahmet Teküder Hakkında Video


Ahmet Teküder konusunu görüntülemektesiniz.
Ahmet Teküder nedir, Ahmet Teküder kimdir, Ahmet Teküder açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video