40 (sayı)


40 (kırk), 39'dan sonraki ve 41'den önceki çift tamsayıdır.

Konu başlıkları

 • 1 Etimoloji
 • 2 Türk kültüründe 40 sayısı
 • 3 Tarihi yıllar
 • 4 Bilimde
 • 5 Coğrafya
 • 6 Sporda
 • 7 Kaynakça
 • 8 Ayrıca bakınız
 • 9 Dış bağlantılar

Etimoloji

Kırk, Kır/Qır kökünden türemiştir. Çokluk ifade eder. Kırkmak fiili ile aynı köke sahiptir.

Türk kültüründe 40 sayısı

Kırk, Türk, Altay, Orta Asya ve Ortadoğu mitolojilerinde ve halk kültüründe ayrıca İslam inancında Kutsal Sayıdır. Gırk, Kırh, Kırn olarak da söylenir. İslam’ın etkisiyle önemi artmıştır. Kırk eren tarafından veya kırk şaman tarafından korunan kutlu kişilere Kırklı adı verilir. Burla Hatun’un savaşçı Kırk Kız yardımcısı vardır. Yeni doğum yapmış bir kadının yanına bir iki kişi hariç kırk gün boyunca kimse girip çıkmaz. Bu durumun sağlık gerekçeleriyle bir bağlantısı olduğu açıktır. Ayrıca bu süre çocuğun kırkının çıkması anlamına da gelir ki, bu anlayışa bağlı gelenekler vardır; dua okunması, yemek verilmesi vs. gibi. Ölünün kırkının çıkması da yine benzer biçimde dualarla ve helva yapılarak gerçekleştirilir. Bu anlayışın temelinde ruhun yaşadığı evi kırk gün sonra terk ettiği inancı vardır. Kırgızistan bayrağında Güneşin etrafında kırk Kırgız boyunu simgeleyen kırk ışın vardır. Dede Korkut Hikayeleri, Manas Destanı, Kırgız Türeyiş Efsanesi’nde Kırk Kız vardır. Oğuz Han’ın verdiği şölenlerde diktirdiği sırıkların boyu kırk kulaç uzunluğundadır. Hikâye ve masallarda “kırk gün, kırk gece” düğünler yapılır. Cezalandırılanlar için “Kırk katır veya kırk satır” şeklinde bir uygulamadan bahsedilir. Ejderhalar kırk gün veya kırk yıl uyurlar. Ejderhadan kırk kıl koparılır ve ateşte yakılır, ejderha ancak o zaman ölür. İslamiyet'te ise ölümün ardından kırk gün sonra mevlit ve Kuran okunur. Musa Peygamber, Tanrı’nın buyruklarını Turdağı'nda kırk gün kırk gecede almıştır. Kırk erenlerin sonsuza kadar yaşayacağına inanılır. Göze görünmezler, Tanrı tarafından seçilmişlerdir. Bektaşilerde dört kapı kırk makam anlayışı yer alır. Kırk sayısının Çuvaşçadaki söyleyiş biçimi olan Hereh’in kurban anlamıyla bağlılığı dikkat çekicidir.

Kırklar, Türk halk inancında Kırk Evliya demektir. Hıristiyan Türklerde 40 Aziz kavramı vardır. Onlar için 40 mum yakılır. Kırklara karışan erenler veya yiğitler de bir daha görünmezler. Hastaların şifa için gittiği “Çilten Ocağı” Asyada farklı yörelerde mevcuttur. Kırk Çilten veya Kırk Eren adıyla da anılırlar. Kışın ardından baharda yeniden dirilmeye hazırlık süreci olarak kışın doğadaki üç kez ölüp dirilmeyi ifade eden ve ilki kırk gün süren üç dönemin adı Çille şeklinde geçer. Büyük Çille 40, Küçük Çille 20, Boz Çille ise Nevruz’a kadar gider. Nevruzda nihai diriliş gerçekleşir.

Tarihi yıllar

MÖ 40, MS 40 yılı, 1940, 2040 ve diğer yıllardır.

Bilimde

 • Zirkonyumun atom numarası 40'tır.

Coğrafya

 • Azerbaycan'da Kuba Rayonu plaka kodu
 • Türkiye'de Kırşehir'in plaka kodu

Sporda

 • Eski beyzbol oyuncuları Don Wilson ve Danny Murtaugh'un emekli sırt numarası.

Kaynakça

 • Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, e-Kitap (OTRS: CC BY-SA 3.0)

Ayrıca bakınız

 • 40 (anlam ayrımı)
 • Kırklar Cemi

Dış bağlantılar

 • Kırk Sayısı ve Halk Edebiyatı, Ahmet Özgür Güvenç
 • Kırklar
 • Türk Mitolojisi Sözlüğü, Pınar Karaca (Kırk Erenler)
 • Türk Mitolojisinde Önemli Sayılar, Süheyla Sarıtaş


40 (sayı) Hakkında Bilgi


40 (sayı)
40 (sayı)

40 (sayı) Hakkında Video


40 (sayı) konusunu görüntülemektesiniz.
40 (sayı) nedir, 40 (sayı) kimdir, 40 (sayı) açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and videoRastgele Yazılar

Sosyal Hesaplar

Facebook Twitter VK
Copyright © 2014. Türk Arama Motoru