Sat .19 Sep 2019
RU | UK | KK | BE | EN |

19. yüzyıl

19. yüzyıl ıslahatları, 19. yüzyıldaki maden işçileri
18. yüzyıl | 19. yüzyıl | 20. yüzyıl
1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810
1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830
1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840
1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850
1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860
1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880
1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

19. yüzyıl, miladi takvime göre 1 Ocak 1801 ile 31 Aralık 1900 günleri arasındaki zaman dilimi olarak kabul edilir.

Portekiz, Osmanlı ve Çin İmparatorluğu çökmeye başlamış, Babür ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu da son bulmuştur.

Napolyon Savaşları’ndan sonra, Britanya İmparatorluğu, dünya nüfusunun dörtte biri, yüzölçümünün üçte birine hakim olarak dünyanın önder gücü haline gelmiştir. "Pax Britannica" (Britanya barışı) döneminde, korsanlara karşı ciddi tedbirleri ile dünyada ticaretin teşvikini sağlamıştır. 19. yüzyıl aynı zamanda yeni icat ve keşiflerle beraber pozitif bilimlerde ciddi atılımlara sahne olmuştur. Tıp, matematik, fizik, kimya, biyoloji, elektrik ve metalurji gibi alanlarda gelecek yüzyılın hızlı gelişen teknolojik yeniliklerinin temelleri atılmıştır.

Demiryolları taşımacılığının başlamasıyla gelen sanayi devrimiyle beraber birçok ülkede kentleşme hareketleri başlamıştır ve dünyadaki birçok büyük şehrin nüfusu, bu dönemde bir milyonun üstüne çıkmıştır. Bunda tıp alanındaki gelişmeler de etkili olmuştur. Dünyanın kalan keşfedilmemiş bölgeleri (Antarktika ve Arktika’nın ulaşılması zor yerleri hariç) keşfedilmiştir ve 1890larda dünyanın hassas ve detaylı bir haritasının ortaya konmasına vesile olmuştur.

Bu yüzyıl köleliğin hızlı bir düşüş yaşamasına neden olmuştur. Haiti köle ayaklanmasını takiben Britanya İmparatorluğu, denizlerdeki egemenliğini kullanarak dünya çapındaki köle ticaretini durdurmaya çalışmıştır. Britanya 1834’te, Amerika Birleşik Devletleri, iç savaşı takiben 1865’te, Brezilya ise 1888’de köleliği kaldırmıştır. Aynı şekilde Rusya da topraklarında köleliğe son vermiştir.

Konu başlıkları

 • 1 Dönemler
 • 2 Olaylar
  • 2.1 1800'ler
  • 2.2 1810'lar
  • 2.3 1820'ler
  • 2.4 1830'lar
  • 2.5 1840'lar
  • 2.6 1850'ler
  • 2.7 1860'lar
  • 2.8 1870'ler
  • 2.9 1880'ler
  • 2.10 1890'lar
 • 3 Önemli kişiler
  • 3.1 Siyaset ve ordu
  • 3.2 Din ve felsefe
  • 3.3 Bilim
  • 3.4 Edebiyat
  • 3.5 Müzik
  • 3.6 Görsel sanatlar (resim, heykel)
  • 3.7 İş Dünyası

Dönemler

 • Sanayi Devrimi
 • İngiliz naipliği, Victoria devri (Britanya İmparatorluğu)
 • Restorasyon (Fransa), Temmuz Monarşisi, İkinci Cumhuriyet (Fransa), İkinci İmparatorluk (Fransa), Üçüncü Cumhuriyet (Fransa)
 • Edo dönemi

Olaylar

1800'ler

 • 1802 - Victor Hugo'nun doğumu
 • 1804 - Cezzar Ahmed Paşa'nın ölümü
 • 1804 - Napolyon kendini imparator ilan etti
 • 1807 - Kabakçı Mustafa İsyanı
 • 1809 - Kale-i Sultaniye Antlaşması imzalandı

1810'lar

 • 1812 - 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu Bükreş Antlaşması'nın imzalanması
 • 1812 - Babanzade Ahmet Paşa İsyanı
 • 1812 - Charles Dickens'ın doğumu
 • 1816 - Napoli krallığı yıkıldı

1820'ler

 • 1821 - Yunanistan isyanlar sonucu bağımsız oldu
 • 1827 - Navarin Olayı

1830'lar

 • 1830 - Fransızlar Cezayir'i Osmanlılardan aldı.
 • 1830 - Yunanistan'ın bağımsızlığı tanındı.

1840'lar

 • 1846 - Neptün gezegeni bulundu.

1850'ler

 • 1853 - Kırım Savaşı
 • 1856 - Paris Antlaşması
 • 1859 - Toskana dukalığı yıkıldı

1860'lar

 • Çerkes Sürgünü (21 Mayıs 1864)
 • Anton Çehov doğdu

1870'ler

 • 1871 - Şeyh Şamil'in vefatı
 • 1871 - Paris'teki işçi faciasıyla 20.000 insan hayatını kaybetti

1880'ler

 • 1881 - Mustafa Kemal doğdu
 • 1882 - İngilizler, Mısır'ı işgal etti.
 • 1884 - Mithat Paşa idam edildi.

1890'lar

Önemli kişiler

Siyaset ve ordu

Napolyon Bonapart, konsül ve Fransa imparatoruAbraham Lincoln (1963), Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. başkanıII. Abdülhamit, Osmanlı sultanıOtto von Bismarck, demir şansölye (demir başbakan)
 • II. Abdülhamid, Osmanlı padişahı
 • Susan B. Anthony, ABD'li kadın hakları savunucusu
 • Otto von Bismarck, Almanya şansölyesi
 • John C. Calhoun, ABD'li senatör
 • Henry Clay, ABD'li devlet adamı, "büyük uzlaştırıcı"
 • Jefferson Davis, Amerika Konfedere Devletleri'nin başkanı.
 • Benjamin Disraeli, roman yazarı ve politikacı
 • Frederick Douglass, ABD'li köle hakları savunucusu
 • VII. Ferdinand, İspanya Kralı
 • Joseph Fouché, Fransız politikacı
 • John C. Frémont, kaşif, Kaliforniya valisi
 • Giuseppe Garibaldi, İtalyan siyasi birleşmesinin lideri
 • II. Isabella, İspanya Kraliçesi
 • Gojong (Joseon), Kore imparatoru
 • William Lloyd Garrison, ABD'li köle hakları savunucusu
 • William Ewart Gladstone, Britanya başbakanı
 • Ulysses S. Grant, ABDli general ve devlet başkanı
 • George Hearst, ABD'li senatör ve William Randolph Hearst'ün babası
 • Theodor Herzl, modern siyonizmin kurucusu, Yahudi devleti kurma fikrini ortaya atan kişi
 • Andrew Jackson, ABD'li general ve devlet başkanı
 • Thomas Jefferson, ABD başkanı
 • I. Franz Joseph, Avusturya-Macaristan İmparatoru
 • Lajos Kossuth, Macar valisi, bağımsızlık savaşı lideri
 • Robert E. Lee, Amerika Konfedere Devletleri generali
 • Abraham Lincoln, ABD başkanı, iç savaş lideri
 • Sir John A. Macdonald, Kanada'nın ilk başbakanı
 • Mutsuhito, Japon İmparatoru
 • II. Mahmud, Osmanlı padişahı
 • Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır valisi
 • Klemens von Metternich, Avusturya şansölyesi
 • Napolyon Bonapart, konsül ve Fransa imparatoru
 • III. Napolyon, Fransa imparatoru
 • Cecil Rhodes, Rodezya’nın temellerini atan kişi ve De Beers elmas firmasının kurucusu.
 • Theodore Roosevelt, mucit, doğa bilimci ve 20. yüzyıl ABD başkanlarından
 • William Tecumseh Sherman, Amerikan İç Savaşı'nda ABD'li general.
 • Leland Stanford, Kaliforniya valisi, senatör, işadamı
 • István Széchenyi, aristokrat, Macar reform hareketinin lideri
 • Charles Maurice de Talleyrand, Fransız politikacı
 • Harriet Tubman, Afrika-Amerika köle hakları savunucusu, Underground Railroad’da önemli bir rol oynamıştır.
 • William M. Tweed, Patron Tweed, New York’un önde gelen politikacılarından ve Tamanny Hall’un başı
 • Victoria, Birleşik Krallık kraliçesi
 • Hong Xiuquan, Taiping Ayaklanması önderi
 • Tokugawa Yoshinobu, Japon shogun (son shogun)
 • Oturan Boğa, Lakota liderlerinden
 • (Libertadores), Latin Amerikalı özgürlük savaşçıları
 • Simón Bolívar (Venezuela, Kolombiya, Panama, Ekvaador, Peru ve Bolivya)
 • José de San Martín (Arjantin, Şili ve Peru)
 • I. Pedro (Brezilya)
 • Bernardo O'Higgins (Şili, Peru)
 • José Miguel Carrera (Şili)
 • José Gervasio Artigas (Uruguay)
 • Antonio José de Sucre (Venezuela, Ekvador and Bolivya)
 • Ramon Castilla (Peru)

Din ve felsefe

Karl MarxFriedrich Nietzsche
 • Friedrich Engels, Alman komünizm'in kurucusu
 • Ayya Vaikundar, Ayyavazhi inanışının ilk adımlarını atan kişi.
 • Bahá'u'lláh, İranlı, Bahailik'in kurucusu
 • Mikhail Bakunin, anarşist
 • William Booth, sosyal reformist, kurtuluş ordusu (Salvation Army)’nun kurucusu
 • Auguste Comte, düşünür
 • Mary Baker Eddy, dini lider, Hıristiyan bilimi (Christian Science)'ın kurucusu
 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel, düşünür
 • Søren Kierkegaard, düşünür
 • Karl Marx, politika düşünürü
 • John Stuart Mill, düşünür
 • William Morris, sosyal reformist
 • Friedrich Nietzsche, düşünür
 • Nikolai (Nicholas), Japonya'da ortodoks dini lider
 • Sri Ramakrishna, Hindu aziz
 • Claude Henri de Rouvroy, Comte de Saint-Simon, Fransız sosyalizminin kurucusu
 • Arthur Schopenhauer, düşünür
 • Joseph Smith, Jr. ve Brigham Young, mormonizmin kurucuları
 • Ellen White, dini lider, yedinci gün adventist kilisesinin kurucularından.

Bilim

Charles DarwinNadar, Louis Pasteur, 1878
 • Friedrich Engels, doğa bilimci, filozof
 • Amedeo Avogadro, fizikçi
 • Johann Jakob Balmer, matematikçi, fizikçi
 • Henri Becquerel, fizikçi
 • Alexander Graham Bell, mucit
 • Ludwig Boltzmann, fizikçi
 • János Bolyai, matematikçi
 • Louis Braille, körler alfabesinin mucidi
 • Robert Bunsen, kimyager
 • Marie Curie, fizikçi, kimyager
 • Pierre Curie, fizikçi
 • Gottlieb Daimler, mühendis, endüstriyel tasarımcı
 • Charles Darwin, doğa bilimci
 • Christian Doppler, fizikçi, matematikçi
 • Thomas Edison, mucit
 • Michael Faraday, bilim adamı
 • Léon Foucault, fizikçi
 • Gottlob Frege, matematikçi, filozof
 • Sigmund Freud, psikoanalizin kurucusu
 • Carl Friedrich Gauss, matematikçi, fizikçi, gökbilimci
 • Josiah Willard Gibbs, fizikçi
 • Ernst Haeckel, biyolog
 • Heinrich Hertz, fizikçi
 • Alexander von Humboldt, doğa bilimci, kaşif
 • Nikolai Lobachevsky, matematikçi
 • William Thomson, Lord Kelvin, fizikçi
 • Robert Koch, fizikçi, bakteriyolog
 • Justus von Liebig, kimyager
 • Wilhelm Maybach, otomobil mühendis, endüstriyel tasarımcı
 • James Clerk Maxwell, fizikçi
 • Gregor Mendel, biyolog
 • Dmitri Mendeleev, kimyager
 • Samuel Morey, mucit
 • Alfred Nobel, kimyager, mühendis, mucit
 • Louis Pasteur, mikrobiyolog ve kimyager
 • Bernhard Riemann, matematikçi
 • William Emerson Ritter, biyolog
 • Santiago Ramón y Cajal, biyolog
 • Nikola Tesla, mucit
 • Karl Weierstrass, matematikçi

Edebiyat

Charles DickensEmile Zola, 1900Daguerreotype, Edgar Allan Poe
 • Leopoldo Alas
 • Hans Christian Andersen
 • Machado de Assis
 • Jane Austen
 • Gertrudis Gómez de Avellaneda
 • Honoré de Balzac
 • Charles Baudelaire
 • Gustavo Adolfo Bécquer
 • Elizabeth Barret Browning
 • Anne Brontë
 • Charlotte Brontë
 • Emily Brontë
 • Lord Byron
 • Georg Büchner
 • Rosalía de Castro
 • Anton Çehov
 • François-René de Chateaubriand
 • Kate Chopin
 • Samuel Taylor Coleridge
 • James Fenimore Cooper
 • Stephen Crane
 • Eduard Douwes Dekker
 • Charles Dickens
 • Emily Dickinson
 • Dostoyevski
 • Arthur Conan Doyle
 • Alexandre Dumas
 • George Eliot
 • Ralph Waldo Emerson
 • Gustave Flaubert
 • Margaret Fuller
 • Elizabeth Gaskell
 • Johann Wolfgang von Goethe
 • Nikolai Gogol
 • Juana Manuela Gorriti
 • Grimm kardeşler
 • Henry Rider Haggard
 • Thomas Hardy
 • Francis Bret Harte
 • Nathaniel Hawthorne
 • Friedrich Hölderlin
 • Heinrich Heine
 • Victor Hugo
 • Henrik Ibsen
 • Washington Irving
 • Henry James
 • John Keats
 • Caroline Kirkland
 • Jules Laforgue
 • Giacomo Leopardi
 • Alessandro Manzoni
 • Stéphane Mallarmé
 • José Martí
 • Clorinda Matto de Turner
 • Herman Melville
 • Friedrich Nietzsche
 • Edgar Allan Poe
 • Manuel González Prada
 • Aleksandr Pushkin
 • Arthur Rimbaud
 • John Ruskin
 • George Sand (Amandine-Aurore-Lucile Dupin)
 • Walter Scott
 • Percy Shelley
 • Mary Shelley
 • Stendhal (Marie-Henri Beyle)
 • Robert Louis Stevenson
 • Bram Stoker
 • Harriet Beecher Stowe
 • Alfred, Lord Tennyson
 • Henry Thoreau
 • Lev Tolstoy
 • Mark Twain
 • Paul Verlaine
 • Giovanni Verga
 • Jules Verne
 • Lew Wallace
 • HG Wells
 • Walt Whitman
 • Oscar Wilde
 • William Wordsworth
 • Émile Zola
 • José Zorrilla

Müzik

Ludwig van Beethoven
 • Ludwig van Beethoven
 • Hector Berlioz
 • Georges Bizet
 • Arnold Bocklin
 • Alexander Borodin
 • Johannes Brahms
 • Anton Bruckner
 • Frédéric Chopin
 • Claude Debussy
 • Antonín Dvořák
 • Edvard Grieg
 • Scott Joplin
 • Gustav Mahler
 • Franz Liszt
 • Felix Mendelssohn
 • Modest Mussorgsky
 • Jacques Offenbach
 • Niccolò Paganini
 • Camille Saint-Saëns
 • Antonio Salieri
 • Franz Schubert
 • Robert Schumann
 • Gilbert and Sullivan
 • Peter İlyiç Çaykovski
 • Giuseppe Verdi
 • Richard Wagner

Görsel sanatlar (resim, heykel)

Monet'nin İzlenim:Gün Doğumu adlı eseri, 1872, izlenimcilik (empresyonizm) akımına ismini vermiştir.Vincent Van Gogh, kendi portresi, 1889
 • Albert Bierstadt
 • William Blake
 • Mary Cassatt
 • Camille Claudel
 • Paul Cezanne
 • Frederic Edwin Church
 • Thomas Cole
 • John Constable
 • Camille Corot
 • Gustave Courbet
 • Honoré Daumier
 • Edgar Degas
 • Eugène Delacroix
 • Thomas Eakins
 • Caspar David Friedrich
 • Paul Gauguin
 • Théodore Géricault
 • Vincent van Gogh
 • Ando Hiroshige
 • Hokusai
 • Winslow Homer
 • Jean Auguste Dominique Ingres
 • Édouard Manet
 • Claude Monet
 • Gustave Moreau
 • Berthe Morisot
 • Edvard Munch
 • Camille Pissarro
 • Pierre-Auguste Renoir
 • Auguste Rodin
 • Albert Pinkham Ryder
 • John Singer Sargent
 • Georges Seurat
 • Henri de Toulouse-Lautrec
 • Joseph Mallord William Turner
 • James McNeil Whistler
 • Tsukioka Yoshitoshi

İş Dünyası

 • John Jacob Astor III, emlakçı
 • Andrew Carnegie, sanayici, hayırsever
 • Jay Cooke, finans
 • Henry Clay Frick, sanayici, sanat koleksiyoncusu
 • Jay Gould, Demiryolu müteahhidi
 • Meyer Guggenheim, aile reisi, maden
 • Daniel Guggenheim (bakır)
 • E. H. Harriman, demiryolları
 • Henry O. Havemeyer (şeker), sanat koleksiyoncusu
 • George Hearst, altın
 • James J. Hill (demiryolları)
 • Andrew W. Mellon, sanayici, hayırsever, sanat koleksiyoncusu
 • J.P. Morgan, banker, sanat koleksiyoncusu
 • George Mortimer Pullman (demiryolları)
 • Charles Pratt, petrol, Pratt Institute’un kurucusu
 • John D. Rockefeller, petrol, sanayi imparatoru, hayırsever
 • Levi Strauss, tekstil
 • Cornelius Vanderbilt, demiryolları, gemi taşımacılığı

19. yüzyıl, 19. yüzyıl siyasi tarihi, 19. yüzyıl ıslahatları, 19. yüzyıldaki maden işçileri, 19. yüzyıllar arasında avrupa'da


19. yüzyıl Hakkında Bilgi

19. yüzyıl


 • user icon

  19. yüzyıl beatiful post thanks!

  29.10.2014


19. yüzyıl
19. yüzyıl
19. yüzyıl konusunu görüntülemektesiniz.
19. yüzyıl nedir, 19. yüzyıl kimdir, 19. yüzyıl açıklaması

There are excerpts from wikipedia on this article and video

Rastgele Yazılar

Just Dance

Just Dance

"Just Dance", Amerikalı şarkıcı Lady Gaga'nın çıkış şarkısı. 8 Nisan 2008'de The Fame albümünün ilk ...
Zeytinköy, Efeler

Zeytinköy, Efeler

Zeytinköy, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı bir mahalle. Efeler'in mahalleleri ...
Mersin İdman Yurdu A2

Mersin İdman Yurdu A2

Şu anki sezon Mersin İdman Yurdu, 1925 yılında Mersin'de kurulan Türk spor kulübüdür.Taraftar gru...
Ersin Kuruel

Ersin Kuruel

Ersin Kuruel d 9 Temmuz 1971; Erfelek, Sinop Türk profesyonel güreşçi 2002 - 2009 yılları arasında r...